New Page 1

 

Home
Menu Utama

 

HADIS DHAIF الضَّعِيفُ

 

HADIS DHAIF ialah satu hadis yang tidak memenuhi satu @ lebih drp syarat-syarat hadis maqbul (diterima) iaitu HADIS SAHIH DAN HADIS HASAN. 

Contoh HADIS DHAIF

"Drp Yusuf bin 'Athiyah drp Sabit drp Anas drp Nabi SAW bersabda : Makhluk itu keluarga Allah, dan mereka yang lebih kasih kpd Allah ialah yang lebih bermanfaat kepada keluarganya"

Menurut Imam al-Nawawi bahawa hadis ini adalah dhaif sekalipun maknanya sahih dan telah diriwayatkan oleh Abu Yu'la dalam masnadnya dengan sanadnya sekali drp Anas drp Rasulullah SAW. Dalam sanad itu terdapat seorg yg bernama Hafs bin Sulaiman, seorang yang lemah dan Yusuf bin 'Athiyah juga terdiri drp org yang lemah.

Ulama' telah membahagikan HADIS DHAIF kepada 2 iaitu ;

1. DHAIF PADA SANAD
2. DHAIF PADA MATAN


1. DHAIF PADA SANAD

Terputusnya  sanad sama ada sedikit @ banyak, sengaja @ tidak, dari awal sanad, pertengahan sanad @ akhir sanad ataupun wujudnya 'ilah yg menjejaskan hadis.

Disebabkan terputusnya sanad..

Terputus yang jelas;

1. HADIS AL-MU'ALLAQ  (الْمُعَلَّقُ) - hadis yg sanadnya terputus pada peringkat permulaan disebabkan gugurnya    serg perawi @ lebih hingga ke akhir sanad.

2. HADIS AL-MUGDHAL
( الْمُعْضَلُ) - hadis yg gugur pada rangkaian sanadnya 2 org perawi @ lebih secara
    berturut-turut.

3. HADIS AL-MURSAL TABIE
(مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ ) - Hadis yg sanadnya terputus slps Tabiin

4. HADIS AL-MUNQATI'
(الْمُنْقَطِعُ) - Hadis yg terputus sanadnya dlm apa keadaan dan bentuk

Terputus yang tersembunyi ;

1. HADIS AL-MURSAL AL-KHAFI
(الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ )

2.
HADIS AL-MUDALLAS (
الْمُدَلَّسُ)

 

2. DHAIF PADA MATAN

1. HADIS MAQLUB (الْمَقْلُوبُ ) - berlaku pertukaran ayat @ perkataan pada sanad @ matan 

2. HADIS MUDHTHARIB (الْمُضْطَرِبُ) - diriwayat dari banyak riwayat yang sama kuat tetapi bercanggah di antara satu sama lain.

3. HADIS AL-MUSHHAF (الْمُصَحَّفُ) @ AL-MUHARRAF (المْحُرَّفُ) - berlaku pertukaran kalimah kerana kesilapan membaca, menulis, mendengar dsb.

4. HADIS MUDRAJ ( الْمُدْرَجُ ) - pertambahan unsur luar perawi pada sanad dan matan. ia berlaku pada permulaan @ pertengahan @ penghujung matan.

5. HADIS MU'ALLAL (الْمُعَلَّلُ ) - hadis yg mengandungi 'ilah tetapi tidak zahir. 

 * Hadis yg diriwayatkan oleh perai yg maqbul (diterima)/siqah (dipercayai) tetapi bercanggah dgn riwayat perai-perawi yg lebih siqah drpnya juga dikira dhaif pada matan.

 

HUKUM BERAMAL DENGAN HADIS DAIF
 

Pada dasarnya para ulamak hadis menetapkan TIDAK BOLEH BERAMAL dengan hadis Daif.


Tetapi DIBOLEHKAN BERAMAL dengan syarat-syarat berikut ;
 

1. Hadis itu berkaitan dengan FADAAIL (KELEBIHAN AMALAN)
2. Faktor kedaifan bersifat sederhana
3. Mafhum hadis daif ada pada nas-nas syarak yang sahih. 
4. Ketika beramal dengan hadis daif ini mestilah mengharapkan kesahihannya. 
 

 

Free CSS Template

Sponsors


Perpustaan Digital, mengandungi
ribuan kitab-kitab turath mu'tabar.
Download PERCUMA !!!

 

 

 

 

 

 
www.tayibah.com-footer

Home | Aqidah | Feqah | Keajaiban | Tokoh Artikel | Tazkirah | Sirah | Tamadun | Kesihatan | Perubatan  |  Usul Fiqh | Ulumul Hadis Doa & Zikir  | eKhutbah | Download |Video 


Copyright 1999-2018 www.tayibah.com

Penafian

Isi kandungan website ini adalah koleksi peribadi dan untuk rujukan semata-mata. Anda dinasihatkan merujuk kepada alim ulama' dan kitab-kitab mu'tabar untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Jika terdapat kesilapan fakta, sila hubungi webmaster@tayibah.com untuk pembetulan. Kerjasama anda amat dihargai. Sekian. Terima kasih. Sama-samalah kita menyumbang kepada dakwah Islamiyyah.


   HONESTe Online Member Seal Click to verify - Before you buy!Valid CSS!Valid XHTML 1.0 Transitional