New Page 1

 

Home
Menu Utama

 

Istilah-istilah dalam Ilmu Mustalah Hadith
 

Istilah   Pengrtian
     
Ilmu Mustalah Hadith  

Ilmu mengenai kaedah atau usul yang dapat dikenali dengannya hal ehwal sanad dan matan dari segi penerimaan atau penolakannya.

     
Hadith   Segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw sama ada percakapan, perbuatan, diam, setuju atau sifat-sifat baginda sama ada sifat zahir atau batin.
     
Sunnah   Sama maksudnya dengan hadith.
     
Khabar   maksudnya lebih umum daripada hadith, meliputi apa yang diriwayatkan dari nabi saw dan selainnya.
     
Athar   Sesetengah ulama berpendapat, ia merujuk kepada kata-kata sahabat ra.
     
Hadith Qudsi   Hadith yang lafaznya adalah daripada Nabi saw manakala maknanya daripada Allah swt sama ada melalui mimpi atau ilham.
     
Sanad   Rangkaian perawi atau jalan yang menyampaikan kepada hadith.
     
Matan   Lafaz-lafaz hadith yang membentuk pengertian
     
Isnad
 
 

iaitu menyebutkan hadith itu kepada orang yang mengatakannya. Sanad dan isnad hampir sama ertinya; keduanya adalah penting untuk menentukan nilaian hadith. 'Abdullah bin Mubarak berkata: "Isnad adalah dari urusan agama, dan kalaulah tidak kerana isnad, nescaya berkatalah orang yang mau apa yang ia mau berkata."

     
Musnid   Orang yang meriwayatkan hadith dengan isnadnya.
     
Musnad   Kitab-kitab hadith yang disusun mengikut nama para sahabat yang menyampaikan hadith.
     
Musannid:   iaitu orang yang meriwayatkan hadith dengan isnadnya.
     
Muttafaq ’Alaih   Hadith yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
     
Muhaddith   orang yang mahir dengan hadith dan menghafal kurang daripada 100000 hadith.
     
Al Hafiz   Menghafaz sebanyak 100,000 hadith dengan isnadnya.
     
Al Hujjah   Darjatnya lebih tinggi daripada al Hafiz. Menghafal 300000 buah hadith termasuk matan, sanad, jarh, ta’dil dan sejarahnya. 
     
Al Hakim   Darjat tertinggi di kalangan ahli hadith. Mengetahui segenap hal berkenaan hadith, menghafal lebih daripada 700000 buah hadith.
     
Mutawatir   Hadith yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mana tidak munasabah mereka bersepakat untuk berdusta terhadap hadith nabi.
     
Ahad   Hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih tetapi tidak mencapai darjat mutawatir.
     
Asal sanad   terdiri drp para sahabat.
     
Awal sanad   Perawi yang terakhir seperti Imam Bukhari.
     
Akhir sanad (Muntahāhu)   terdiri drp para sahabat.
     
Al Lāhiq   Perawi yang terkemudian meninggalnya.
     
Al Sābiq   Perawi yang lebih awal meninggalnya.
     
Ilmu Jarh wa Ta’dil   Ilmu yang membincangkan tentang kualiti para perawi hadith.
     
Ilmu Ma’rifat al Sahabah   Ilmu pengenalan tentang sahabat.
     
Ilmu Tarikh al Ruwat
 
 

Ilmu yang membahaskan tentang sejarah hidup para perawi, tempat lahir, tarikh lahir, kematian, mazhab yang diikuti, negeri yang pernah dilawati dan apa-apa yang berkaitan dengannnya.

     
Ilmu Masikh Mansukh  

Ilmu yang membahaskan tentang hadith yang telah dinasakhkan dan hadith yang menasakhkan.

     
Ilmu Gharib al Hadith  

Ilmu yang menerangkan tentang perkataan yang terdapat dalam matan hadith di mana ia sukar difahami maknanya.

     
Ilmu ’Ilal Hadith   Ilmu yang membahaskan tentang kecacatan yang tersembunyi dalam hadith dan ia boleh mencacatkan hadith tersebut.
     
Al Jarh   Menyebutkan sesuatu keaiban yang terdapat pada seseorang rawi yang boleh menyebabkan hadith yang diriwayatkannya tertolak.
     
Al Ta’dil  

Menyifatkan seseorang hadith dengan sifat-sifat yang menyebabkan dia dinilai sebagai adil dan menjadi asas penerimaan hadith yang diriwayatkannya.

     
Istikhraj dan Ikhraj

 
 

iaitu mengambil sesuatu hadith dari sesuatu kitab, dan mencari sanad yang lain dari sanad penyusun kitab itu, atau menerangkan bahawa hadith itu dipindahkan oleh penyusun dari kitab yang lain; umpamanya dikatakan: Akhrajah Al-Bukhari, ertinya: mengeluarkan hadith itu oleh Imam Bukhari; maksudnya ada disebut di dalam Bukhari dan ia memindahkannya ke dalam kitabnya.

     
Riwayat   iaitu memindahkan hadith dari  seorang kepada seorang yang  lain, dan orang yang memindahkan disebut rawi.
   
 
 

 

Free CSS Template

Sponsors


Perpustaan Digital, mengandungi
ribuan kitab-kitab turath mu'tabar.
Download PERCUMA !!!

 

 

 

 

 

 
www.tayibah.com-footer

Home | Aqidah | Feqah | Keajaiban | Tokoh Artikel | Tazkirah | Sirah | Tamadun | Kesihatan | Perubatan  |  Usul Fiqh | Ulumul Hadis Doa & Zikir  | eKhutbah | Download |Video 


Copyright 1999-2018 www.tayibah.com

Penafian

Isi kandungan website ini adalah koleksi peribadi dan untuk rujukan semata-mata. Anda dinasihatkan merujuk kepada alim ulama' dan kitab-kitab mu'tabar untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Jika terdapat kesilapan fakta, sila hubungi webmaster@tayibah.com untuk pembetulan. Kerjasama anda amat dihargai. Sekian. Terima kasih. Sama-samalah kita menyumbang kepada dakwah Islamiyyah.


   HONESTe Online Member Seal Click to verify - Before you buy!Valid CSS!Valid XHTML 1.0 Transitional