Malam dan siang saling silih berganti


 

                  Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam... az-Zumar: 5

                           

                                                      = 236+71=307

                                       = 242 + 287 = 529

Angka 307 dan 529 ini merupakan satu angka yang unik. Beza di antara keduanya dan perbezaan jika angka itu diterbalikkkan adalah sarna.

                                                            529 - 307 = 222

                                                  925 - 703 = 222

925 adalah nombor terbalik bagi 529 sementara 703 pula adalah nombor terbalik bagi 307.

 

Mari kita lihat ayat yang kedua pula yang turut menceritakan pertukaran siang dan malam.

 

 

 

 

Allah menukarkan malam dan siang silih berganti; sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang celik mata hatinya berfikir. An-Nur : 44

                             

                                                                               = 142

                                                       = 71

                                                  =293

 

                                                   tolak   = 222 @ 293 - 71 = 222

 

2. Kemudian kita terbalikkan kepada  392 - 170 = 222

392 adalah angka terbalik bagi 293 sementara 170 pula adalah angka terbalik bagi 071.

 

3.

                              tolak    = 222 @364 -142=222

 

 4. Kemudian kita terbalikkan kepada 463 - 241 = 222

 

463 ada1ah angka terbalik bagi 364 sementara 241 pula ada1ah angka terba1ik bagi 142.

 

5. Jika terbalikkan angka 222 tetap menjadi 222 juga.

Jumlah keempat-empat kiraan di atas adalah sarna jumlahnya iaitu 222.

lni menunjukkan proses kejadian dan siang dan malam yang sentiasa bertukar @ bersilih ganti. Malam bertukar kepada siang, siang bertukar kepada malam dan seterusnya adalah sarna.