New Page 1

 

Home
Menu Utama


UKURAN, SUKATAN DAN TIMBANGAN
DALAM FIQH
 

Unit Ukuran Panjang   
 

1 al-Qasbah = 6 hasta أذرع
الَقصبة = 3696 m2
     
1 jarib = 100 Qasbah
الجريب = 3600 hasta hashimi
  = 1 kaki2
  = 1366.0416 m2
     
1 hasta hashimi = 32 Isba' @ Qirat قيراط
الذراع الهاشمي = 61.2cm
     
1 Isba' الإصبع = 1.925cm
     
1 hasta Mesir الذراع المصري = 46.2cm
     
1 Qafiz = 1/10 Jarib
القفيز = 136.6m
     
1 Farsakh الفرسخ = 3 batu
     
1 barid Arab = 4 Farsakh
البريد العربي = 22.176km
     Sukatan
 

1 Gantang Baghdad = 4 cupak المد
الصاع  البغدادي = 2.75 liter
     
1 Wasaq الوسق = 600 gantang
     
5 awsuq (nisab zakat) = 300 gantang
الخمسة أوسق = 653 kg (jamhur ulama')
  = 50 kayl Mesir
     
1 Kayl Mesir = 6 gantang @ 24 cupak

الكيل المصري

= 32 kati
     
1 dirham Iraq = 3.17g
1 dirham Mesir = 3.12g
     Sukatan Emas, Wang dan Perakk
 

1 dinar = 1 mithqal Emas المثقال
الدينار = 4.25g emas
  = 20 karat
     
1 dirham Arab = 10 mithqal (dinar)
الدرهم العربي = 2.975g
     
10 dirham = 7 mithqal emas
  = 140 qirat
     

1 Qirat القيراط

=

0.2125g perak

     

Rujukan Utama : Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu  - Wahbah al-Zuhaili

Free CSS Template

Sponsors


Perpustaan Digital, mengandungi
ribuan kitab-kitab turath mu'tabar.
Download PERCUMA !!!

 

 

 

 

 

 
www.tayibah.com-footer

Home | Aqidah | Feqah | Keajaiban | Tokoh Artikel | Tazkirah | Sirah | Tamadun | Kesihatan | Perubatan  |  Usul Fiqh | Ulumul Hadis Doa & Zikir  | eKhutbah | Download |Video 


Copyright 1999-2018 www.tayibah.com

Penafian

Isi kandungan website ini adalah koleksi peribadi dan untuk rujukan semata-mata. Anda dinasihatkan merujuk kepada alim ulama' dan kitab-kitab mu'tabar untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Jika terdapat kesilapan fakta, sila hubungi webmaster@tayibah.com untuk pembetulan. Kerjasama anda amat dihargai. Sekian. Terima kasih. Sama-samalah kita menyumbang kepada dakwah Islamiyyah.


   HONESTe Online Member Seal Click to verify - Before you buy!Valid CSS!Valid XHTML 1.0 Transitional