Adakah Ram dan Khishna nabi Allah?

Jika mengikut Islam, rasul atau nabi-nabi telah dihantar kepada setiap bangsa di dunia, kemudian yang nabi telah dihantar ke India? Bolehkah kita menganggap Ram dan Krishna untuk menjadi pesuruh Allah?

menjawab:

Nabi dihantar kepada tiap-tiap umat

Al-Quran Glorious menyebut dalam Surah Fatir, bab 35 ayat 24 “. . . Dan tidak ada suatu umat pun seorang pemberi peringatan yang telah hidup di kalangan mereka (pada masa lalu). “[Al-Qur’an 35:24]

Mesej yang sama diulang dalam Surah Rad, bab 13 ayat 7 “. . . dan tiap-tiap umat panduan “[Al-Qur’an 13: 7].

Cerita hanya beberapa nabi yang diriwayatkan dalam Al-Quran Allah (swt) berfirman dalam Surah Nisa, bab 4 ayat 164

“Sudah beberapa utusan Kami telah ceritakan kepadamu dahulu; . Orang lain kita tidak mempunyai “[Al-Nisa ‘4: 164]

Mesej yang sama diulang dalam Surah Ghafir bab 40 ayat 78

“Sesungguhnya telah Kami utus rasul-rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan perihalnya kepadamu, dan ada pula cerita Kami tidak berkaitan dengan engkau. . . “

[Al’Qur’an 40:78]

25 Nabi Tuhan yang disebut namanya dalam Al-Quran

Dengan nama, hanya 25 Nabi Tuhan yang disebut dalam Al-Quran seperti Adam, Nuh, Abraham, Musa, Isa, Muhammad (as)

Lebih daripada 1,24,000 nabi Allah

Menurut Nabi Muhammad (saw), terdapat lebih daripada 1,24,000 nabi dihantar ke dunia ini.

Semua nabi sebelum dihantar hanya untuk rakyat mereka

Semua nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad (saw) hanya dihantar untuk rakyat mereka sendiri dan tidak perlu diikuti hanya untuk tempoh masa tertentu.

Surah Ali Imran, bab 3 ayat 49

“Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israel. . . “

[Al-Qur’an 03:49]

Muhammad (saw), utusan terakhir Allah

Nabi Muhammad (saw) ialah Rasul terakhir dan akhir Allah SWT. Ia disebut dalam Surah Ahzab, bab 33 ayat 40

“Muhammad bukanlah bapa bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi (dia) Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-nabi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

[Al-Qur’an 33:40]

Nabi Muhammad (saw), dihantar untuk seluruh Manusia

Sejak Nabi Muhammad (saw) ialah Rasul terakhir dan akhir, dia tidak diutus hanya untuk orang Islam atau orang-orang Arab, tetapi beliau telah dihantar untuk seluruh umat manusia.

Ia disebut dalam

Surah Anbiya, bab 21 ayat 107

“Kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.”

[Al’Qur’an 21: 107]

Mesej yang sama diulang dalam Surah Saba, bab 34 ayat 28

“Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai universal (Rasul) kepada manusia, memberi mereka berita gembira dan amaran kepada mereka (yang ingkar); tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

[Al Qur’an 34:28]

Ia disebut dalam

Sahih Bukhari, jilid 1, Book of Salaah, bab 56 hadits no. 429 Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah: Rasulullah saw bersabda,

“Setiap Nabi digunakan untuk dihantar kepada kaumnya sahaja tetapi aku diutus kepada semua manusia.”

Yang nabi telah dihantar ke India?

Mengenai soalan yang mana nabi Allah telah dihantar ke India, dan kita boleh mempertimbangkan Ram atau

Krishna sebagai nabi Allah, tidak ada teks dalam Al-Quran atau Hadith Sahih menyebut nama nabi yang dihantar ke India. Sejak nama Ram dan Krishna adalah tempat untuk ditemui dalam Al-Quran dan Hadis Sahih, kita tidak boleh mengatakan dengan pasti sama ada ia nabi Allah atau tidak. Sesetengah orang Islam, ahli-ahli politik Islam khususnya tertentu yang cuba untuk menyenangkan hati orang Hindu, kata Ram Alai-his-salam, iaitu Ram, boleh SAW. Ini adalah salah sama sekali, kerana tidak ada bukti yang sahih dari Al-Quran dan Hadith Sahih bahawa dia adalah seorang nabi Tuhan. Walau bagaimanapun, seseorang boleh mengatakan bahawa mungkin mereka mungkin telah para nabi Allah.

Walaupun Ram dan Krishna menjadi nabi, hari ini kita perlu mengikuti Nabi terakhir Allah iaitu Muhammad (saw)

Walaupun Ram dan Krishna menjadi nabi Allah, mereka hanya untuk rakyat masa itu dan tidak perlu diikuti hanya untuk tempoh yang agak lama. Hari ini, semua manusia di seluruh dunia, termasuk India hanya perlu mengikut nabi dan Rasul Allah yang terakhir dan akhir – Nabi Muhammad (saw).

Translate:

Related Post

Sejarah Kaum Mujassimah / Musyabbihah Mereka adalah kaum yang dalam menelaah Al-Qur’an dan Hadits dengan tidak mau mengikuti Imam Mazhab yang empat sehingga mereka bermazhab ddzohiriyah ...
Sahabat Rasul Sya’ban RA yang Menyesal Saat Sakara...   Syaaban ialah seorang sahabat nabi SAW yang sentiasa solat berjemaah di Masjid Nabawi walaupun rumahnya jauh jaraknya dari masjid. Dia biasanya aka...
Hadis Marfu’, Mauquf dan Mursal Hadis Marfu’ Dari segi bahasa, Marfu’ ialah diangkat. Dari segi istilah : Hadis disandarkan kpd Rasulullah  sama ada perkataan, perbuatan, pengak...
Perang Armageddon Kita telah ditipu oleh media massa melaui filem ARMAGEDDON yang mengisahkan tentang kejadian kiamat kerana hentaman komet. Tapi... sebenarnya Armage...
Adakah kitab Veda wahyu Allah ? Soalan:  Jika Allah telah menghantar buku-buku dan ayat-ayat-Nya di setiap tempoh, kemudian yang wahyu telah dihantar ke India? Bolehkah kita mengang...
Kisah Rasulullah dengan biawak عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذا جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ...
Tempat tinggal ruh Abu Bakar r.a telah ditanya tentang ke mana ruh pergi setelah ia keluar dari jasad, maka berkata Abu Bakar r.a : "Ruh itu menuju ke tujuh tempat" :- ...
Isi Kandungan
Keajaiban
Tazkirah
Tokoh
Musuh
Usulul Fiqh
Kesihatan
Ulumul Hadis
Feqah
Aqidah
Sirah
Tamadun
Perubatan
Artikel
Doa & Zikir
Qawaid Fiqhiyyah
Perbandingan Agama
Akhir Zaman
Tanda Kecil Qiamat
Tanda Besar Qiamat
Loading.....
Translate »