Ibnu Khaldun

BIODATA

Nama       : Abdul Rahman Abu Zaid Waliyuddin b. Khaldun Al-Maliki al-Khadrami
T/Lahir    : 733H @ 1332M di Naisabur
M/Dunia   : 808H @ 1406M
Umur       : 74 tahun

KETOKOHAN

Pakar Sejarah
– Pakar dalam iImu Siosologi (Kemasyarakatan)
– Ahli Falsafah
 

PENDIDIKAN

Mendapat pendidikan awal dari bapanya tentang asas-asas agama seperti al-Quran, Feqah, Hadith dan Tauhid.
– Hafaz al-Quran sejak kecil
– Apabila dewasa beliau belajar Lingustik Bahasa Arab (spt Nahu dan Saraf), Usuluddin dan Kesusasteraan.
– Beliau juga mempelajari Mantiq, Sains, Falsafah, Matematik dan Sejarah dari beberapa orang ulama’ terkemuka pada masa itu.
– Guru beliau yang utama ialah Muhammad b. Abdul Muhaimin. Beliau juga turut berguru dengan Abu Abdullah Muhammad b. Ibrahim Al-Abla yang mengajarnya tentang Siosologi, pOlitik dan Pendidikan.

 
SUMBANGAN

– Karya-karya beliau banyak mengaitkan sesuatu perkara dengan perkembangan rohani, akal dan akhlak. Di bidang ekonomi misalnya, beliau menganggap bahawa rezeki yang dikurniakan oleh Allah mestilah dibahagikan sama rat dan dibelanjakan kepada  perkara-perkara baik untuk kesejahteraan umat sejagat.
– Al-Muqaddimah merupakan karya beliau yang teragung.
– Kitab lain yang penting ialah ;

  1. a) Al-Ibbar yang mnyentuh tentang ekonomi dan sejarah
    b) Al-Ta’rif yang menyentuh persoalan ekonomi.

Translate:

Related Post

Imam Abu Hanifah   Imam Abu Hanifah adalah pengasas Mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah(699 Masihi) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sek...
Al Qa’qa Bin Amr At Tamimi (Seorang pahlawan... Al-Qa'qa bin Amir at-Tamimi adalah salah seorang pahlawan gagah berani. Saidina Abu Bakar telah mengelarnya sebagai seorang pahlawan seperti 1000 pahl...
Ali bin Abu Thalib RA Saiyidina Ali R.A. bukan sahaja seorang sahabat besar Rasullullah S.A.W. serta yang paling dicintai oleh baginda bahkan beliau juga seorang manusia lu...
Shiekh Muhammad Abduh Biodata Nama sebenarnya  : Muhammad bin Syeikh Abduh Khairuddin. Tempat lahir    :  sebuah desa yang bernama "Mahallat Nasr di Mesir Tarikh lahir  ...
Ibnu Rusyd BIODATA Nama : Abu Al-Walid Muhammad b. Ahmad b. Rusyd Gelaran : AVERREOS T/Lahir : 520H @ 1126M di Cardova M/Dunia : 595M @ 1198H Umur : 75 tahu...
Saidina Abdul Rahman Bin Auf Abdul Rahman Bin Auf adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang akrab. Beliau juga adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang terkaya sebagaiman...
Umar bin al-Khattab ra Umar Al-Faruq Biodata Nama sebenar  : Umar b Al-Khattab b Nufail b Abdul Uzza b Ribaah b Abdillah b  Qarth b Razaah b 'Adi b Kaab Nama Ibu     ...
Isi Kandungan
Keajaiban
Tazkirah
Tokoh
Musuh
Usulul Fiqh
Kesihatan
Ulumul Hadis
Feqah
Aqidah
Sirah
Tamadun
Perubatan
Artikel
Doa & Zikir
Qawaid Fiqhiyyah
Perbandingan Agama
Akhir Zaman
Tanda Kecil Qiamat
Tanda Besar Qiamat
Loading.....
Translate »