Ibnu Khaldun

BIODATA

Nama       : Abdul Rahman Abu Zaid Waliyuddin b. Khaldun Al-Maliki al-Khadrami
T/Lahir    : 733H @ 1332M di Naisabur
M/Dunia   : 808H @ 1406M
Umur       : 74 tahun

KETOKOHAN

Pakar Sejarah
– Pakar dalam iImu Siosologi (Kemasyarakatan)
– Ahli Falsafah
 

PENDIDIKAN

Mendapat pendidikan awal dari bapanya tentang asas-asas agama seperti al-Quran, Feqah, Hadith dan Tauhid.
– Hafaz al-Quran sejak kecil
– Apabila dewasa beliau belajar Lingustik Bahasa Arab (spt Nahu dan Saraf), Usuluddin dan Kesusasteraan.
– Beliau juga mempelajari Mantiq, Sains, Falsafah, Matematik dan Sejarah dari beberapa orang ulama’ terkemuka pada masa itu.
– Guru beliau yang utama ialah Muhammad b. Abdul Muhaimin. Beliau juga turut berguru dengan Abu Abdullah Muhammad b. Ibrahim Al-Abla yang mengajarnya tentang Siosologi, pOlitik dan Pendidikan.

 
SUMBANGAN

– Karya-karya beliau banyak mengaitkan sesuatu perkara dengan perkembangan rohani, akal dan akhlak. Di bidang ekonomi misalnya, beliau menganggap bahawa rezeki yang dikurniakan oleh Allah mestilah dibahagikan sama rat dan dibelanjakan kepada  perkara-perkara baik untuk kesejahteraan umat sejagat.
– Al-Muqaddimah merupakan karya beliau yang teragung.
– Kitab lain yang penting ialah ;

  1. a) Al-Ibbar yang mnyentuh tentang ekonomi dan sejarah
    b) Al-Ta’rif yang menyentuh persoalan ekonomi.

Translate:

Related Post

Aurat – panduan ringkas Batas Aurat Lelaki عنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْ...
Khalid Al-Walid Pedang Allah   Perang Uhud dan Perang Muktah adalah dua keadaan yang berbeza sebagaimana berbezanya peribadi Khalid bin Al-Walid. Dalam peran...
Nabi Muhammad SAW dalam Bible 1. Nabi Muhammad (saw) di dalam Perjanjian Lama: Al-Quran menyebut dalam Surah Al-Araf  7 ayat 157: "Iaitu orang-orang yang mengikut Rasullah (Muham...
Sejarah Kaum Mujassimah / Musyabbihah Mereka adalah kaum yang dalam menelaah Al-Qur’an dan Hadits dengan tidak mau mengikuti Imam Mazhab yang empat sehingga mereka bermazhab ddzohiriyah ...
Rasulullah saw ummi (buta huruf) Masyarakat Arab tidak dapat menerima  Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul kerana beliau dilahirkan sebagai  seorang insan yang ummi (buta huruf). Ba...
Abu Jahal Jahatnya Abu Jahal "Pada suatu hari, Abu Jahal memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk mengorek sebuah lubang yang dalam. Di dalam lubang itu diisi...
81 Doa Rasulullah SAW "اللهم ألِّف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجِّنا من الظلمات إلى النور، وجنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا،...
Isi Kandungan
Keajaiban
Tazkirah
Tokoh
Musuh
Usulul Fiqh
Kesihatan
Ulumul Hadis
Feqah
Aqidah
Sirah
Tamadun
Perubatan
Artikel
Doa & Zikir
Qawaid Fiqhiyyah
Perbandingan Agama
Akhir Zaman
Tanda Kecil Qiamat
Tanda Besar Qiamat
Loading.....
Translate »