Percanggahan dalam al-Quran ?

Soalan: Al-Quran menyebut di beberapa tempat bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal dicipta dalam 6 hari tetapi dalam Surah Fussilat ia mengatakan bahawa langit dan bumi itu pada asal dicipta dalam 8 hari. Bukankah ini percanggahan? Ayat yang sama juga mengatakan bahawa bumi dicipta dalam masa 6 hari dan kemudian pada langit diciptakan dalam 2 hari. Ini adalah bertentangan dengan teori Big-Bang ada langit dan bumi dicipta pada masa yang sama.

menjawab :

1. langit dan bumi dicipta dalam enam hari

Saya bersetuju bahawa Al-Quran mengatakan bahawa langit dan bumi dicipta dalam masa 6 hari iaitu 6 zaman dan ia disebut dalam Surah Al A’raf bab 7 ayat 54 Surah Yunus bab 10 ayat 3 Surah Hud bab 11 ayat 7 Surah Al Furqan bab 25 ayat 59 Surah Al Sajdah bab 32 ayat 4 Surah Qaf bab 50 ayat 38 Surah Al Hadid bab 57 ayat 4 
ayat-ayat al-Quran yang menurut anda mengatakan bahawa langit dan bumi dicipta dalam 8 hari adalah surah Fussilat bab 41 ayat 9 hingga 12 
“Katakanlah: Sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua hari? Dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya? Dia ialah Tuhan (semua) sekalian alam;
Dan Dia menjadikan di bumi (tanah) gunung-ganang yang tinggi di atasnya, dan nikmat yang dikurniakan di bumi, dan menentukan padanya segala sesuatu dengan memberikan mereka khasiat kejadiannya, Dalam empat hari, mengikut (keperluan) Mereka yang mendapatkan (rezeki). ” 

Kemudian Dia di langit sedang langit, dan asap ia telah (as). Dia berkata kepadanya dan kepada bumi. “Datanglah kamu keduanya dengan suka maupun terpaksa. Mereka berkata: “. Kami datang (Bersama), dalam ketaatan sanggup” 
Maka Dia menjadikannya tujuh langit, dalam dua hari dan Ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan dan Kami menghiasi langit yang dengan lampu, dan (dengan syarat ia) dengan pengawal. . Demikianlah firman (Allah) Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui “[Al-Qur’an 41: 9-12]
Di muka, ia seolah-olah bahawa ayat-ayat al-Quran memberi gambaran awal bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal dicipta dalam 8 hari. 
Allah berkata di dalam permulaan ayat ini bahawa mereka yang mengeksploitasi maklumat ini terkandung dalam petikan ini menimbulkan keraguan mengenai kesahihannya sama-sama berminat untuk menyebarluaskan kekufuran dan menafikan kesatuan-Nya. Allah memberitahu kita bahawa dalam perjalanan masa, akan muncul orang-orang kafir yang akan gunakan Bercanggah ini. 

2. Summa bermakna lebih-lebih lagi

Jika anda menganalisis ayat-ayat ini dengan teliti, ia bercakap tentang 2 ciptaan yang berbeza: bumi dan langit. Bumi tidak termasuk gunung-ganang dicipta dalam 2 hari dan gunung-gunung ditetapkan pada firma kedudukan bumi dan diberkati dan diukur rezeki dalam 4 hari. Oleh itu bumi bersama-sama dengan gunung-gunung telah diwujudkan pada 6 hari mengikut ayat 9 dan 10. Ayat 11 dan 12 berkata, lebih-lebih lagi langit diciptakan dalam 2 hari. Perkataan Arab yang digunakan di awal ayat 11 Surah Fussilat adalah summa yang bermaksud; ‘Kemudian’ atau ‘lebih-lebih lagi’. Terdapat terjemahan al-Quran tertentu, yang telah digunakan ‘kemudian’ untuk summa perkataan yang, menunjukkan ‘selepas itu.

Oleh itu terjemahan yang betul summa perkataan dalam ayat ini akan menjadi ‘lebih-lebih lagi’. Abdullah Yusuf Ali telah mendapat diterjemahkan summa perkataan itu atau lebih-lebih lagi yang dengan jelas memberikan petunjuk bahawa sementara bumi bersama-sama dengan gunung, dan lain-lain telah diwujudkan pada 6 hari pada masa yang sama langit diciptakan dalam 2 hari. Oleh itu jumlah itu tidak datang kepada 8 hari tetapi 6 hari.
Jika pembina berkata bahawa beliau akan membina sebuah bangunan 10 tingkat dan sekitar dinding sebatian dalam 6 bulan dan selepas selesai projek itu dia memberikan akaun yang lebih terperinci mengatakan bahawa tingkat bawah bangunan itu dibina dalam masa 2 bulan dan 10 tingkat mengambil masa 4 bulan dan pada masa yang sama, manakala tingkat bawah tanah dan bangunan yang sedang dibina, beliau juga dibina sekitar bangunan itu bersama-sama dengan dinding kompaun yang mengambil masa 2 bulan. Oleh itu kedua-dua penerangan pertama dan kedua tidak bertentangan tetapi kenyataan kedua memberikan akaun yang lebih terperinci bagi pembinaan.

3. langit dan bumi dicipta pada masa yang sama

Al-Quran menggambarkan penciptaan alam semesta di beberapa tempat, kadang-kadang ia mengatakan langit dan bumi (7:54, 10: 3, 11: 7, 25:59, 32: 4 , 50:38, 57: 4) ketika berada di tempat lain yang mengatakan bumi dan langit (49: 9-12, 02:29, 20: 4) itu menambahkan lagi ayat Surah Al Ambiya bab 21 ayat 30 yang bercakap tentang Big-Bang dan bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal dicipta pada masa yang sama. 
Begitu juga dalam Surah Al-Baqara bab 2 ayat 29 
“Dan Dialah yang telah menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi; Kemudian Dia menuju ke arah langit, lalu dijadikannya tujuh langit ke dalam. Dan segala sesuatu Dia Maha Mengetahui. “[Al-Qur’an 02:29]” Ia yang menjadikan untuk kamu segala yang di summa bumi pada masa yang sama menjadikan langit ke tujuh langit “.
Di sini juga jika anda salah menterjemahkan summa sebagai ‘kemudian’ barulah akan ayat ini bercanggah dengan teori Big-bang dan ayat yang lain dari al-Quran. Oleh itu terjemahan yang betul summa perkataan adalah ‘lebih-lebih lagi’ atau l’pada masa yang sama.

Translate:

Related Post

90 Verses says : Jesus is not GOD https://www.islamreligion.com/articles/10454/90-verses-says/ All four Gospels record Jesus as saying, “Blessed are the peace-makers; they will be cal...
Konsep ketuhanan dalam agama Yahudi  oleh Dr Zakir Naik Yahudi adalah salah satu daripada agama-agama utama Semitik. Umatnya yang dikenali sebagai orang-orang Yahudi dan mereka perca...
Konsep ketuhanan dalam agama Kristian  oleh Dr Zakir Naik Kristian adalah agama Semitik, yang mendakwa mempunyai hampir dua bilion penganut di seluruh dunia. Kristian berhutang ia menam...
Adakah kitab Veda wahyu Allah ? Soalan:  Jika Allah telah menghantar buku-buku dan ayat-ayat-Nya di setiap tempoh, kemudian yang wahyu telah dihantar ke India? Bolehkah kita mengang...
Adakah Ram dan Khishna nabi Allah? Jika mengikut Islam, rasul atau nabi-nabi telah dihantar kepada setiap bangsa di dunia, kemudian yang nabi telah dihantar ke India? Bolehkah kita meng...
Konsep ketuhanan dalam agama Hindu  oleh Dr Zakir Naik Yang paling popular di kalangan agama-agama Aryan adalah agama Hindu. 'Hindu' sebenarnya adalah satu perkataan Parsi yang berma...
Gautam Buddha – Dr Zakir Naik Gautam Buddha by Dr. Zakir Naik https://www.islamawareness.net/Buddhism/gautam.html Gautama Buddha was the founder of Buddhism. His original na...
Isi Kandungan
Keajaiban
Tazkirah
Tokoh
Musuh
Usulul Fiqh
Kesihatan
Ulumul Hadis
Feqah
Aqidah
Sirah
Tamadun
Perubatan
Artikel
Doa & Zikir
Qawaid Fiqhiyyah
Perbandingan Agama
Akhir Zaman
Tanda Kecil Qiamat
Tanda Besar Qiamat
Loading.....
Translate »