Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gotravel/public_html/wp-content/themes/Neeon/functions.php on line 84
June 8, 2023
Perbandingan Agama

Adakah kitab Veda wahyu Allah ?

Soalan: 
Jika Allah telah menghantar buku-buku dan ayat-ayat-Nya di setiap tempoh, kemudian yang wahyu telah dihantar ke India? Bolehkah kita menganggap Veda dan kitab-kitab Hindu yang lain adalah firman Allah?

menjawab:

Wahyu dihantar dalam tempoh setiap
Al-Quran Glorious menyebut dalam Surah Rad, bab 13 ayat 38

“Bagi setiap tempoh adalah sebuah buku (Al Qur’an).”
[Al-Qur’an 13:38]

Empat ayat-ayat Tuhan disebut namanya dalam Al-Quran

Dengan nama, hanya empat wahyu Allah yang disebut dalam Al-Quran iaitu Taurat, Zaboor, Injil, dan Al-Quran
Taurat adalah wahyu yang diberikan kepada Musa (as) Zaboor adalah wahyu yang diberikan kepada Daud (as) Injil adalah wahyu yang diberikan kepada Jesus (as)
dan Al-Quran adalah wahyu terakhir dan akhir yang diberikan untuk yang terakhir dan akhir Rasulullah Muhammad (saw).

Semua ayat-ayat sebelumnya dihantar hanya untuk rakyat mereka
semua ayat-ayat yang telah diturunkan sebelumnya Qur’an hanya dihantar untuk rakyat mereka sendiri dan tidak perlu diikuti hanya untuk tempoh masa tertentu.

Al-Quran menyuruh seluruh manusia
kerana Al-Quran adalah wahyu terakhir dan akhir, ia tidak dihantar hanya untuk orang Islam atau orang-orang Arab tetapi ia dihantar bagi seluruh umat manusia. Ia disebut dalam:

Surah Ibrahim, bab 14 ayat 1

“Alif Lam Ra. Sebuah buku yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada cahaya. . . “
[Al-Qur’an 14: 1]

Mesej yang sama diulang dalam Surah Ibrahim bab 14 ayat 52

“Berikut adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia hendaklah mereka sentiasa lalai daripadanya, dan biarkan mereka tahu bahawa Dia adalah (tidak lain) Tuhan Yang Maha Esa biarkan orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.”
[Al-Qur’an 14:52]

Al-Quran menyebut dalam Surah Baqarah bab 2 ayat 185

“Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan (dari jalan Allah) petunjuk dan (antara yang hak dan yang batil).”
[Al-Qur’an 2: 185]

Mesej yang sama diulang dalam Surah Zumur bab 39 ayat 41

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan kebenaran (untuk menjadi panduan hidup) kepada manusia.” [Al-Qur’an 39:41]

Yang wahyu dihantar ke India?
Persoalan yang timbul ialah “yang wahyu Allah telah dihantar ke India dan sama ada kita boleh mempertimbangkan Veda dan Kitab Suci Hindu lain untuk menjadi ayat-ayat Allah?” Tiada dalil dalam Al-Quran atau Hadith Sahih menyebut nama wahyu yang telah dihantar ke India. Sejak nama Veda atau kitab-kitab Hindu yang lain adalah tidak di mana untuk hadir dalam al-Quran dan Hadis Sahih, kita tidak boleh mengatakan dengan pasti bahawa mereka adalah ayat-ayat Allah. Mereka mungkin wahyu Allah atau tidak mungkin wahyu Allah.

Walaupun Veda adalah firman Allah hari ini anda perlu mengikuti al
walaupun Veda dan kitab-kitab lain adalah ayat-ayat dari Allah, mereka hanya untuk rakyat masa itu dan telah untuk diikuti hanya untuk yang tertentu tempoh masa. Hari ini semua manusia di seluruh dunia termasuk India hanya perlu mengikut Wahyu terakhir dan akhir Allah, iaitu al-Quran. Lebih-lebih lagi kerana semua ayat-ayat sebelumnya telah tidak bertujuan
untuk diikuti untuk selama-lamanya, Allah SWT tidak mengekalkan mereka dalam bentuk asal mereka. Tidak ada satu kitab suci agama tunggal mana-mana agama-agama utama yang mengaku sebagai firman Allah

dan telah mengekalkan teks asal tulen dan bebas dari pengubahan, percampuran dan interpolasi. Kerana al-Quran Glorious adalah untuk diikuti untuk selama-lamanya, Allah (swt) telah mengambil ke atas diri-Nya untuk mengekalkan kesucian asal dan menjaganya daripada rasuah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang terang-benderang.

Surah Hijr bab 15 ayat 9

“Kami, tanpa ragu-ragu, turunkan Qur’an, dan sesungguhnya Kami akan menjaganya (dari rasuah) “.
[Al-Qur’an 15: 9]

X