June 8, 2023
Ulumul Hadis

Hadis Ahad


 
Dari segi bahasa ialah satu.

Dari segi istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau 2 orang perawi yang jumlahnya tidak mencapai darjat mutawatir.
 

Hukum beramal dengan Hadis Ahad

 Wajib beramal dan berhujjah dgn Hadis Ahad, tetapi tidak kufur sesiapa yang menolaknya.

 Hadis Ahad dibahagi kepada tiga:

1) Hadis Masyhur

Dari segi bahasa ialah yang termasyhur @ terkenal.

Dari segi istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih perawi dalam setiap thabaqatnya namun belum mencapai darjat mutawatir.

Misalnya hadis Rasulullah  SAW :

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus, akan tetapi Allah mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama.” (Riwayat Bukhari)

 Hukum beramal dgn Hadis Masyhur

 Boleh beramal dan berhujjah dengan Hadis Masyhur yang sahih dan hasan sahaja. Jika ia dhaif @ Maudu’, tidak boleh beramal dgnnya.

2) Hadis ‘Aziz

Dari segi bahasa ialah sedikit dan jarang-jarang
Dari segi istilah ialah  hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi dalam setiap thabaqatnya.

Contohnya hadits Rasulullah SAW:

“Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku (Nabi) lebih ia cintai daripada orangtuanya, anaknya dan manusia seluruhnya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

 Hukum beramal dgn Hadis ‘Aziz

 Boleh beramal dan berhujjah dengan Hadis ‘Aziz yang sahih dan hasan sahaja. Jika ia dhaif @ Maudu’, tidak boleh beramal dgnnya.

3) Hadis Gharib

Dari segi bahasa ialah tunggal
Dari segi istilah ialah  hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dalam setiap atau mana-mana thabaqatnya.

Contohnya adalah hadis Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya…”

Hukum beramal dgn Hadis Gharib

Boleh beramal dan berhujjah dengan Hadis Gharib yang sahih dan hasan sahaja. Jika ia dhaif @ Maudu’, tidak boleh beramal dgnnya.

X