June 10, 2023
Ulumul Hadis

Hadis Dhaif

HADIS DHAIF ialah satu hadis yang tidak memenuhi satu @ lebih drp syarat-syarat hadis maqbul (diterima) iaitu HADIS SAHIH DAN HADIS HASAN. 

Contoh HADIS DHAIF

“Drp Yusuf bin ‘Athiyah drp Sabit drp Anas drp Nabi SAW bersabda : Makhluk itu keluarga Allah, dan mereka yang lebih kasih kpd Allah ialah yang lebih bermanfaat kepada keluarganya”

Menurut Imam al-Nawawi bahawa hadis ini adalah dhaif sekalipun maknanya sahih dan telah diriwayatkan oleh Abu Yu’la dalam masnadnya dengan sanadnya sekali drp Anas drp Rasulullah SAW. Dalam sanad itu terdapat seorg yg bernama Hafs bin Sulaiman, seorang yang lemah dan Yusuf bin ‘Athiyah juga terdiri drp org yang lemah.

Ulama’ telah membahagikan HADIS DHAIF kepada 2 iaitu ;

1. DHAIF PADA SANAD
2. DHAIF PADA MATAN

1. DHAIF PADA SANAD

Terputusnya  sanad sama ada sedikit @ banyak, sengaja @ tidak, dari awal sanad, pertengahan sanad @ akhir sanad ataupun wujudnya ‘ilah yg menjejaskan hadis.

Disebabkan terputusnya sanad Terputus yang jelas;

1.HADIS AL-MU’ALLAQ (الْمُعَلَّقُ) – hadis yg sanadnya terputus pada peringkat permulaan disebabkan gugurnya seorg perawi @ lebih hingga ke akhir sanad.

2. HADIS AL-MUGDHAL ( الْمُعْضَلُ) – hadis yg gugur pada rangkaian sanadnya 2 org perawi @ lebih secara berturut-turut.

3. HADIS AL-MURSAL TABIE (مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ ) – Hadis yg sanadnya terputus slps Tabiin

4. HADIS AL-MUNQATI’(الْمُنْقَطِعُ) – Hadis yg terputus sanadnya dlm apa keadaan dan bentuk

     Terputus yang tersembunyi ;

     1. HADIS AL-MURSAL AL-KHAFI (الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ )

     2. HADIS AL-MUDALLAS (الْمُدَلَّسُ)

 

  1. DHAIF PADA MATAN

1. HADIS MAQLUB (الْمَقْلُوبُ ) – berlaku pertukaran ayat @ perkataan pada sanad @ matan 

2. HADIS MUDHTHARIB (الْمُضْطَرِبُ) – diriwayat dari banyak riwayat yang sama kuat tetapi bercanggah di antara satu sama lain.

3. HADIS AL-MUSHHAF (الْمُصَحَّفُ) @ AL-MUHARRAF (المْحُرَّفُ) – berlaku pertukaran kalimah kerana kesilapan membaca, menulis, mendengar dsb.

4. HADIS MUDRAJ ( الْمُدْرَجُ ) – pertambahan unsur luar perawi pada sanad dan matan. ia berlaku pada permulaan @ pertengahan @ penghujung matan.

5. HADIS MU’ALLAL (الْمُعَلَّلُ ) – hadis yg mengandungi ‘ilah tetapi tidak zahir.

 * Hadis yg diriwayatkan oleh perai yg maqbul (diterima)/siqah (dipercayai) tetapi bercanggah dgn riwayat perawi-perawi yg lebih siqah drpnya juga dikira dhaif pada matan.

HUKUM BERAMAL DENGAN HADIS DAIF

Pada dasarnya para ulamak hadis menetapkan TIDAK BOLEH BERAMAL dengan hadis Daif.

Tetapi DIBOLEHKAN BERAMAL dengan syarat-syarat berikut ;

1. Hadis itu berkaitan dengan FADAAIL (KELEBIHAN AMALAN)
2. Faktor kedaifan bersifat sederhana
3. Mafhum hadis daif ada pada nas-nas syarak yang sahih. 
4. Ketika beramal dengan hadis daif ini mestilah mengharapkan kesahihannya. 
X