June 8, 2023

Harta Pusaka

Semua harta si mati yang diperolehi secara halal 

Sewa yang belum dijelaskan kepada si mati;

Hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian , 

Dividen / faedah yang terbit daripada harta si mati;

 

Simpanan KWSP berpenama / tiada penama

Penama Takaful

Harta yang terbit selepas mati seseorang dari usahanya semasa hayat.

Bukan Harta Pusaka

Harta yang telah dijual, diwakaf, dihibah atau dipegang amanah

Khairat kematian

Pemberian/sedekah oleh orang-orang yang menziarahi kematian

Imbuhan, pampasan dan sagu hati;

Pencen terbitan

Bayaran-bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO)

Hak-hak ke atas harta

Pembahagian Harta Pusaka

Waris Lelaki

1. 1/2 bila tiada :

            a) anak L   b)anak P  c) cucu L drp anak L  d) cucu P drp
                anak L

        2. 1/4 bila ada ;

            a) anak L   b)anak P  c) cucu L drp anak L   d) cucu P drp
                 anak L

    1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 1/6 bila seorang dan bersama seorang anak P
    3. 2/3 bila dua orang @ lebih
    4. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    5. Mahjub (terhalang) bila ada 2 anak P
    6. Asabah (lebihan) bila ada anak L sebelah bapa
   7. Asabah  bila ada cucu L walaupun ada 2 anak P


 

    1. 1/6 dan Asabah (lebihan) bila ada anak P
    2. 1/6 dan Asabah (lebihan) bila ada ada cucu P drp anak L
    3. 1/6 bila ada anak L
    4. 1/6 bila ada cucu L drp anak L
    5. Asabah (lebihan)bila tiada ;

           a) anak L      b)     anak P   c) cucu L drp anak L   d) cucu P 
               drp anak L

    

    1. 1/6 dan Asabah (lebihan) bila ada anak P
    2. 1/6 dan Asabah (lebihan) bila ada ada cucu P drp anak L
    3. 1/6 bila ada anak L
    4. 1/6 bila ada cucu L drp anak L
    5. Asabah (lebihan)bila tiada ;

           a) anak L      b)     anak P   c) cucu L drp anak L   d) cucu P 
               drp anak L

    6. Datuk Mahjub (terhalang) bila ada bapa

Toggle Content

   1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. 1/6 bila ada saudara P (I/B)
    4. Asabah (lebihan) bila ada saudara L (B)
    5. Asabah (lebihan) bila ada anak P
    6. Asabah (lebihan) bila ada cucu P drp anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada 2 orang saudara P (I/B)
    8. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    9. Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    10.Mahjub (terhalang) bila ada Bapa
    11.Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    12.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama anak P
    13.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama cucu P drp anak L
 

    1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. Asabah (lebihan) bila ada anak P
    4. Asabah (lebihan) bila ada cucu dari anak L
    5. Asabah (lebihan) bila ada saudara L (I/B)
    6. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada cucu dari anak L ke bawah
    8. Mahjub (terhalangbila ada bapa
 

   1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. 1/6 bila ada saudara P (I/B)
    4. Asabah (lebihan) bila ada saudara L (B)
    5. Asabah (lebihan) bila ada anak P
    6. Asabah (lebihan) bila ada cucu P drp anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada 2 orang saudara P (I/B)
    8. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    9. Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    10.Mahjub (terhalang) bila ada Bapa
    11.Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    12.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama anak P
    13.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama cucu P drp anak L
 

    1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. Asabah (lebihan) bila ada anak P
    4. Asabah (lebihan) bila ada cucu dari anak L
    5. Asabah (lebihan) bila ada saudara L (I/B)
    6. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada cucu dari anak L ke bawah
    8. Mahjub (terhalangbila ada bapa
 

   1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. 1/6 bila ada saudara P (I/B)
    4. Asabah (lebihan) bila ada saudara L (B)
    5. Asabah (lebihan) bila ada anak P
    6. Asabah (lebihan) bila ada cucu P drp anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada 2 orang saudara P (I/B)
    8. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    9. Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    10.Mahjub (terhalang) bila ada Bapa
    11.Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    12.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama anak P
    13.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama cucu P drp anak L
 

1. 1/2 bila tiada :

            a) anak L   b)anak P  c) cucu L drp anak L  d) cucu P drp
                anak L

        2. 1/4 bila ada ;

            a) anak L   b)anak P  c) cucu L drp anak L   d) cucu P drp
                 anak L

1. 1/2 bila tiada :

            a) anak L   b)anak P  c) cucu L drp anak L  d) cucu P drp
                anak L

        2. 1/4 bila ada ;

            a) anak L   b)anak P  c) cucu L drp anak L   d) cucu P drp
                 anak L

Jika kesemua waris lelaki di atas wujud, maka hanya tiga orang sahaja yang layak iaitu:
1.  Bapa
2.  Anak lelaki
3.  Suami

Waris Perempuan

    1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. Asabah (lebihan) bila bersama anak lelaki(L) 

    1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 1/6 bila seorang dan bersama seorang anak P
    3. 2/3 bila dua orang @ lebih
    4. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    5. Mahjub (terhalang) bila ada 2 anak P
    6. Asabah (lebihan) bila ada anak L sebelah bapa
   7. Asabah  bila ada cucu L walaupun ada 2 anak P


 

        1.  1/6 bila ada anak L
        2. 1/6 bila ada anak P
        3. 1/6 bila ada cucu L drp anak L
        4. 1/6 bila ada cucu P drp anak L
        5.  1/6 bila ada 2 @ lebih Saudara L atau P sama ada (I/B) atau tidak
        6. 1/3 bila tiada ;

            a) anak L   b) anak P  c) cucu L drp anak L  d) cucu P drp
                anak L

        7. 1/3 bila ada seorang Saudara L atau P sama ada (I/B)
             atau tidak
        8. 1/3 drp baki bila terdiri drp ;

            a) emak        b) bapa       c) suami @ isteri

    1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. Asabah (lebihan) bila ada anak P
    4. Asabah (lebihan) bila ada cucu dari anak L
    5. Asabah (lebihan) bila ada saudara L (I/B)
    6. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada cucu dari anak L ke bawah
    8. Mahjub (terhalangbila ada bapa
 

   1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. 1/6 bila ada saudara P (I/B)
    4. Asabah (lebihan) bila ada saudara L (B)
    5. Asabah (lebihan) bila ada anak P
    6. Asabah (lebihan) bila ada cucu P drp anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada 2 orang saudara P (I/B)
    8. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    9. Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    10.Mahjub (terhalang) bila ada Bapa
    11.Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    12.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama anak P
    13.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama cucu P drp anak L
 

    1. 1/6 bila seorang sahaja
    2. 1/3 bila 2 orang atau lebih
    3. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    4. Mahjub (terhalang) bila ada ada anak P
    5. Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    6. Mahjub (terhalang) bila ada cucu P drp anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada bapa
    8. Mahjub (terhalang) bila ada datuk

1. 1/4 bila tiada :

           a) anak L      b) anak P   c) cucu L drp anak L   d)cucu P
               drp anak L

 2. 1/8 bila ada ;

a) anak L      b) anak P   c) cucu L drp anak L   d)cucu P drp
     anak L

 

Toggle Content
Toggle Content
Jika kesemua ahli waris diatas wujud, hanya 5 orang yang layak:
1.  Anak perempuan
2.  Cucu perempuan dari anak lelaki
3.  Ibu
4.  Saudara perempuan seibu sebapa
5.  Isteri

Jika kesemua 25 waris lelaki dan perempuan masih hidup, maka keutamaan akan diberikan kepada hanya lima ahli waris berikut:
1. Bapa
2. Ibu
3. Anak Lelaki
4. Anak Perempuan
5. Suami/Isteri

Kelayakan Menjadi Waris

Termasuk Harta Pusaka

Syarat-Syarat Pewarisan

Kematian – matinya orang yang hartanya diwarisi. 

Pewaris masih hidup.

Tiada halangan dari segi pewarisan

Hilang Kelayakan Menjadi Waris

Membunuh orang yang hartanya ingin diwarisi

Berlainan agama termasuk murtad

Perhambaan

Istilah penting dalam pewarisan

Ashabul Furud ialah mereka yang berhak mendapat harta pusaka mengikut bahagian yang telah ditetapkan iaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Mereka terdiri daripada  :

    1) Anak Perempuan
    2) Ayah
    3) Emak
    4) Datuk
    5) Nenek
    6) Saudara P seibu sebapa
    7) Saudara P sebapa
    8) Saudara P seibu
    9) Saudara L seibu
    10) Suami
    11) Isteri

 

Hajbu (Halangan) ialah halangan daripada mewarisi harta sama ada seluruh  harta atau sebahagiannya kerana adanya waris yang lebih utama daripadanya. Terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Hajbu Hirman dan Hajbu Nuksan

Hajbu Hirman ialah halangan ahli waris daripada mewarisi seluruh harta kerana adanya waris lain yang lebih berhak seperti cucu L terhalang daripada  mewarisi harta kerana adanya anak L 

 Waris Yang Tidak Akan Terhalang

        a)  Anak kandung L
        b)  Anak kandung P
        c)  Bapa
        d)  Emak
        e) Suami
         f) Isteri 

    Waris Yang  Akan Terhalang

    Waris Lelaki

 1. a) Datuk apabila adanya Bapa, datuk yang jauh akan terhalang dengan adanya datuk yang dekat        
 2. b) Saudara L seibu sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) anak L
                      3) cucu L dari anak L
 3. c) Saudara L sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) anak L
                      3) cucu L dari anak L
                      4) saudara L seibu sebapa
                      5) Saudara P seibu sebapa yang termasuk dalam golongan ‘Asabah Ma’a Ghairihi  
 4. d) Saudara L seibu dan Saudara P seibu apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) anak P
                      6) cucu P dari anak L dan ke bawah
 5. e) cucu L dari anak L apabila adanya  anak L, cucu yang dekat akan menghalang cucu yang jauh (cicit)
 6. f)  anak saudara dari saudara L seibu sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
 7. g) anak saudara dari saudara L (B) bila adanya sama
        ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
                      6) anak saudara dari saudara L (I/B)                        
 8. h) Bapa Saudara seibu sebapa bila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L (B)
                      6) anak saudara dari saudara L (I/B)
                      7) anak saudara dari saudara L (B)
 9. i) Bapa Saudara sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
                      6) anak saudara dari saudara L (I/B)
                      7) anak saudara dari saudara L (B)
                      8) Bapa Saudara (I/B)
 10. j) Anak Bapa Saudara  (sepupu) (I/B) apabila adanya
      sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L (B)
                      6) anak saudara dari saudara L (I/B)
                      7) anak saudara dari saudara L (B)
                      8) Bapa Saudara (I/B)
                      9) Bapa Saudara (B)
 11. k) Anak Bapa Saudara  (sepupu) sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
                      6) anak saudara dari saudara L (I/B)
                      7) anak saudara dari saudara L (B)
                      8) Bapa Saudara (I/B)
                      9) Bapa Saudara (B)
                   10) Anak Bapa Saudara  (sepupu) (I/B)

    Waris Perempuan

 1. a) Nenek apabila ada emak
          b) Cucu P dari anak L apabila adanya sama ada
                      1) anak L
                      2) 2 orang @ ramai anak P kecuali dia menjadi ‘asabah
 2. c) Saudara Perempuan (I/B) apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) anak L
                      3) cucu L dari anak L dan ke bawah
 3. d) Saudara Perempuan sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) anak L
                      3) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      4) Saudara Perempuan (I/B) yang termasuk dalam golongan ‘Asabah Ma’a Ghairihi 
                      5) 2 orang Saudara Perempuan (I/B) kecuali dia menjadi ‘asabah
 4. e)  Saudara Perempuan (I) apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) datuk
                      3) anak L
                      4) anak P
                      5) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      6) cucu P dari anak L dan ke bawah

Hajbu Nukshan ialah di mana ahli waris mendapat kurang dari sepatutnya kerana adanya ahli waris yang lain misalnya hak suami 1/2 drp harta berkurangan kepada 1/4 kerana adanya anak. 

Golongan ini akan menggantikan golongan Ashabul Furud dan Asabah setelah kedua-duanya tiada, kecuali suami atau isteri tidak menghalang golongan ini mengambil bahagian harta. Tetapi biasanya golongan ini akan terhalang menerima harta. Keadaan ini disebut hijab iaitu dinding yang menjadi penghalang seseorang daripada ahli waris untuk menerima pusaka kerana masih ada ahli waris yang masih dekat hubungan kekeluargaannya dengan simati.  Terdapat 4 golongan Dhawil-Arham (masih ada hubungan kerabat) iaitu: golongan datuk dan nenek, golongan cucu dan cicit  (anak dari cucu), golongan anak saudara dari saudara perempuan dan golongan bapa saudara atau emak saudara atau saudara lelaki atau perempuan ibu. Manakala hijab yang telah disebutkan tadi terdiri daripada 2 jenis iaitu:

Hijab Nuqshon dan Hijab Hirman.

Muqassamah bermaksud pembahagian atau perkongsian. Dalam istilah ilmu faraid, muqasamah bermaksud sekiranya datuk mewarisi bersama saudara seibu sebapa atau saudara sebapa lelaki, bahagian mereka dibahagi sama banyak tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Datuk dianggap sebagai salah seorang daripada saudara lelaki. Sekiranya datuk mewarisi bersama saudara seibu sebapa atau saudara sebapa perempuan, datuk mengasobahkan mereka mengikut kaedah asobah bi al-ghairi dan juga tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.

Terdapat beberapa keadaan dalam pengiraan kes muqasamah seperti berikut:

 1. Datuk bersama saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan atau gabungan saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan.
  • Datuk dianggap sebagai saudara seibu sebapa lelaki dan mengasobahkan saudara seibu sebapa perempuan.
 2. Datuk bersama saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan atau gabungan saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan.
  • Datuk dianggap saudara sebapa lelaki dan mengasobahkan saudara sebapa perempuan.
 3. Datuk bersama kombinasi saudara seibu sebapa dan saudara sebapa sama ada lelaki atau perempuan.
  • Datuk dianggap sebagai saudara seibu sebapa lelaki.
  • Saudara sebapa lelaki dianggap sebagai saudara seibu sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan dianggap sebagai saudara seibu sebapa perempuan. Setelah datuk mendapat bahagian, saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan bertukar kepada statusnya yang asal.
 4. Datuk hanya bersama saudara seibu sebapa perempuan dan saudara sebapa lelaki atau perempuan.
  • Saudara seibu sebapa perempuan mendapat fardu. Setelah diberikan bahagian datuk dan saudara seibu sebapa perempuan, bakinya diberikan kepada saudara sebapa jika masih berbaki

At-tawaafuq (saling bertautan), At-Tawaafuq dalam bahasa
Arab berarti ‘bersatu’. Sedangkan menurut istilah ilmu faraid ialah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga, sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu ada tadaakhul. Misalnya 8 dan 6 keduanya dapat dibagi oleh 2. 12 dengan  30 sama-sama dapat dibagi oleh  6.  8 dengan 20 sama-sama dapat dibagi oleh 4, demikian seterusnya.

Tadakhul, menurut bahasa artinya ‘masuk’, lawan katanya
khuruj atau ‘keluar’. Menurut istilah tadakhul adalah
hitungan yang lebih besar yang dapat dibagi dengan
hitungan yang lebih kecil dengan hasil pembagian yang
lebih utuh, serta pembagian tersebut tidak ada sisanya.
Umpamanya,  4 dengan 8,  6 dengan 18, 
9 dengan 27. Apabila membagi salah satu nombor tersebut
dengan jalan yang berbeda, sisanya tidak ada serta
menghasilkan hitungan yang utuh

At-Tawaafuq dalam bahasa Arab berarti ‘bersatu’. Sedangkan menurut istilah ilmu
faraid ialah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga, sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu ada tadaakhul. Misalnya, angka 8 dengan 6 keduanya dapat dibagi oleh angka dua 2. Angka  12 dengan angka 30 sama-sama
dapat dibagi oleh 6. An  8
dengan 20 sama-sama dapat dibagi oleh angka
4, demikian seterusnya.

At-Tabaayun
dalam bahasa Arab berarti tabaa’ud, yakni saling berjauhan
atau saling berbeda. Sedangkan menurut kalangan ulama
ilmu faraid ialah setiap bilangan yang satu dengan lainnya
tidak dapat membagi, dan tidak pula dapat dibagi oleh bilangan lain (ketiga). Misalnya angka 7 dengan 4,  8 dengan 11,
5 dengan 9.

Tamatsul, ertinya kesamaan dalam rupa dan bentuk. Menurut istilah, faraidh tamatsul adalah angka-angka yang
senilai yang salah satunya tidak ada yang lebih daripada yang lain, seperti tiga dengan tiga, lima dengan lima, dan
seterusnya.

Munasakhat berasal daripada perkataan nasakha dalam bahasa Arab yang bermaksud pindah, hapus atau batal. Menurut istilah ilmu faraid, munasakhat bermaksud sebahagian daripada waris yang menerima harta pusaka meninggal dunia sebelum harta pusaka seseorang si mati dibahagikan kepadanya dan bahagiannya dipindahkan kepada waris lain.

Contohnya, si mati (si mati 1) meninggalkan seorang isteri, ibu, tiga anak lelaki dan dua anak perempuan. Sebelum sempat harta pusaka tersebut dibahagikan kepada waris-waris yang berhak, ibu si mati (si mati 2) meninggal dunia menyebabkan bahagian si mati 2 tersebut berpindah kepada waris-warisnya pula. Dalam keadaan ini, ia boleh disebut sebagai kematian berlapis yang mana dalam satu harta pusaka wujud dua kematian, iaitu kematian si mati 1 (pemilik harta) dan kematian si mati 2 (waris si mati 1) sebelum harta pusaka si mati 1 dibahagikan

Takharuj berasal daripada perkataan kharaja dalam bahasa Arab yang bermaksud keluar. keempat-empat mazhab bersepakat menerima kaedah takharuj. Takharuj bermakna ahli waris menarik diri daripada menerima bahagian harta pusaka sama ada sebahagian atau kesemuanya dengan memberikan bahagiannya itu kepada waris lain sama ada dengan balasan atau tanpa balasan.

‘aul ertinya bertambah atau meningkat.
Dikatakan ‘aul, karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus itingkatkan atau dinaikkan sebesar
angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta.

Secara harfiah Radd ertinya mengembalikan. Masalah radd terjadi apabila dalam pembagian waris terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya dan atau pembilang lebih kecil daripada penyebut (23/24). Pada dasarnya radd merupakan kebalikan dari masalah ‘aul. Namun demikian penyelesaian masalahnya tentu berbeda dengan masalah aul, karena aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi sedangkan pada radd ada kelebihan setelah diadakan pembagian..Ar-radd adalah berkurangnya pembagi (jumlah bagian
fardh) dan bertambahnya bagian para ahli waris. Hal ini disebabkan sedikitnya ashhabul furudh sedangkan jumlah
seluruh bagiannya belum mencapai nilai 1, sehingga disana ada harta warisan yang masih tersisa, sementara tidak ada seorangpun ashabah disana yang berhak menerima sisa harta
waris. Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menurunkan
atau mengurangi pembaginya sehingga seluruh harta waris
dapat mencukupi jumlah ashhabul furudh yang ada, meskipun akhirnya bagian mereka menjadi bertambah. Kesimpulannya bahwa ar-radd adalah kebalikan dari al-’aul.

Menurut Istilah Syarak,’ Asabah ialah waris-waris yang tidak mempunyai kadar yang ditetapkan secara jelas oleh al-Quran dan as-Sunnah.

Menurut pendapat ulama’ Faraid, ‘Asabah ialah waris yang menguasai semua harta sekiranya beliau seorang diri sahaja dan jika ada waris yang layak, dia mengambil semua baki harta yang tinggal.

    Mereka ialah :

        1) Anak L
        2) Cucu L dari anak L 
        3) Saudara L (I/B) 
        4) Saudara L (B)
        5) Bapa saudara (I/B)

Pembahagian ‘Asabah

Asabah terbahagi kepada 2 bahgaian iaitu ;

   1) ‘Asabah Nasabiah iaitu ‘asabah kerana nasab
        keturunan yng sah.
  2) ‘Asabah Sebabiah iaitu ‘asabah kerana memerdekakan
   hamba iaitu tuan yang   memerdekakan hamba tadi
  mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya jika 
  hamba tersebut tidak mempunyai waris.

 Ia hanya melibatkan waris lelaki sahaja iaitu :

            a) Anak yang meliputi :
                   1) anak simati,
                   2) cucu sebelah anak L dan ke bawah

            b) Bapa yang meliputi :
                   1) ayah simati,
                   2) datuk sebelah bapa dan ke atas

            c) Saudara yang meliputi :
                   1) saudara seibu sebapa,
                   2) saudara sebapa,
                   3) anak saudara dari saudara L (I/B),
              4) anak saudara L dari saudara (B) dan ke bawah

            d) Bapa Saudara yang meliputi :
                   1) Bapa Saudara seibu sebapa,
                   2) Bapa Saudara sebapa,
              3) anak Bapa Saudara(sepupu L) dari Bapa Saudara
               (I/B),
                  4) anak Bapa Saudara(sepupu L) dari Bapa
                       Saudara (B)

    Tips Tambahan

        # ‘Asabah Bi an-Nafsi yang mempunyai 4 golongan adalah mengikut tertib iaitu diutamakan anak ke atas bapa, bapa lebih utama daripada saudara dan saudara lebih berhak daripada bapa saudara. Sekiranya terdapat satu golongan daripada mereka (misalnya anak) maka dia akan mendapat semua harta @ sebahagian sahaja setelah diambil oleh waris lain. Jika tiada harta yang tinggal, maka mereka tidak mendapat sebarang harta kecuali anak dan ayah. 

Semua mereka adalah perempuan iaitu :

         a) Anak Perempuan akan mendapat ‘asabah jika bersama (saudaranya) anak lelaki
              b) Cucu P sebelah anak L jika bersama (saudaranya)  cucu P sebelah anak L dan ke bawah
            c) Saudara P seibu sebapa jika bersama (saudaranya)  saudara L seibu sebapa
        d) Saudara P sebapa jika bersama (saudaranya)  saudara L  sebapa      

Syarat-Syarat ‘Asabah Bi Ghairihi

    1) Perempuan tersebut mestilah dalam golongan Ashabul Furud
    2) Perempuan tersebut mestilah sama darjat seperti anak P mestilah dengan kehadiran anak L dan tidak sah kalau anak P dengan saudara L sebapa
    3) Perempuan tersebut mestilah lebih tinggi martabatnya, tidak boleh ‘asabah saudara P seibu sebapa dengan kehadiran saudara L sebapa 

Setiap golongan menjadi ‘asabah dengan kehadiran orang lain iaitu saudara lelaki masing-masing. Pewarisan di antara mereka ialah lelaki mendapat dua bahagian perempuan ( 2 : 1)

 

Asabah Ma’a Ghairihi  ialah setiap perempuan yang memerlukan kehadiran perempuan untuk melayakkan dirinya mendapat asabah. Mereka ialah :

        a) Saudara P (I/B) akan mendapat asabah jika
             bersama anak P atau ke bawah
         b) Saudara P (B) akan mendapat asabah jika bersama
              anak P atau ke bawah

 Tips Tambahan

Perempuan yang termasuk dalam ‘Asabah Ma’a Ghairihi mestilah tidak mempunyai saudara L bagi diri mereka
# Jika Saudara P seibu sebapa menjadi ‘Asabah Ma’a Ghairihi, maka dia mempunyai kuasa spt Saudara L seibu sebapa dalam menghalang pewarisan daripada waris-waris yang lain tetapi  dia tidak layak mengambil harta mengikut bahagian  Saudara L se ibu sebapa

Contoh pengiraan harta pusaka

BahagianWarisDapat
1/2Anak P1/2
Asabah Maal GhirSaudara P Seibusebapa1/2
  MahjubSaudara L Sebapa
BahagianWarisDapat
1/2Anak P1/2 
Asabah Maal GhirSaudara P Seibusebapa 1/2
  MahjubSaudara L Sebapa0
BahagianWarisDapat
1/2Suami1/2
AsabahBapa1/2
MahjubSaudara P sebapa (B)0
BahagianWarisDapat
1/4Suami2/8
1/2Anak P dari anak L (Cucu)4/8
Asabah Maal GhirDua saudara P seibusebapa2/8
MahjubSaudara L Sebapa
BahagianWarisDapat 
1/8 Isteri3/27 
1/2Anak P12/27 
1/6Anak P dari anak L (Cucu)4/27 
1/6 Ibu4/27 
1/6Datuk4/27 
Mahjub5 orang saudara P seibusebapa0
BahagianWarisDapat
1/4Suami3/15
1/6Ibu2/15
1/6Bapa2/15
1/2 Anak P6/15
1/6 Anak P dari anak L (Cucu)2/15
BahagianWarisDapat 
1/4Suami3/15 
2/34 orang anak P8/15 
1/6Ibu2/15 
1/6 Datuk2/15 
Mahjub2 orang saudara P seibusebapa  
Mahjub3 orang saudara L seibusebapa  
BahagianWarisDapat 
1/8 Isteri3/27 
1/2Anak P12/27 
1/6Anak P dari anak L (Cucu)4/27 
1/6Ibu4/27 
1/6Datuk4/27 
Mahjub5 orang saudara P seibusebapa0

 

BahagianWarisDapat
1/2Anak P1/2
 Baitulmal1/2
BahagianWarisDapat
1/3Ibu1/3
 Baitulmal2/3

#sekiranya hanya ada ibu atau anak P shj, maka selebih harta adalah milik baitulmal. 

X