June 10, 2023

Harta Pusaka

Termasuk Harta Pusaka

Semua harta si mati yang diperolehi secara halal 

Sewa yang belum dijelaskan kepada si mati;

Hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian , 

Dividen / faedah yang terbit daripada harta si mati;

 

Simpanan KWSP berpenama / tiada penama

Penama Takaful

Harta yang terbit selepas mati seseorang dari usahanya semasa hayat.

Bukan Harta Pusaka

Harta yang telah dijual, diwakaf, dihibah atau dipegang amanah

Khairat kematian

Pemberian/sedekah oleh orang-orang yang menziarahi kematian

Imbuhan, pampasan dan sagu hati;

Pencen terbitan

Bayaran-bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO)

Hak-hak ke atas harta

Pembahagian Harta Pusaka

    1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. Asabah (lebihan) bila bersama anak lelaki(L) 

    1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 1/6 bila seorang dan bersama seorang anak P
    3. 2/3 bila dua orang @ lebih
    4. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    5. Mahjub (terhalang) bila ada 2 anak P
    6. Asabah (lebihan) bila ada anak L sebelah bapa
   7. Asabah  bila ada cucu L walaupun ada 2 anak P


 

    1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. Asabah (lebihan) bila ada anak P
    4. Asabah (lebihan) bila ada cucu dari anak L
    5. Asabah (lebihan) bila ada saudara L (I/B)
    6. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada cucu dari anak L ke bawah
    8. Mahjub (terhalangbila ada bapa
 

   1. 1/2 bila seorang sahaja
    2. 2/3 bila 2 orang atau lebih
    3. 1/6 bila ada saudara P (I/B)
    4. Asabah (lebihan) bila ada saudara L (B)
    5. Asabah (lebihan) bila ada anak P
    6. Asabah (lebihan) bila ada cucu P drp anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada 2 orang saudara P (I/B)
    8. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    9. Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    10.Mahjub (terhalang) bila ada Bapa
    11.Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    12.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama anak P
    13.Mahjub (terhalang) bila ada saudara P (I/B) bersama cucu P drp anak L
 

    1. 1/6 bila seorang sahaja
    2. 1/3 bila 2 orang atau lebih
    3. Mahjub (terhalang) bila ada anak L
    4. Mahjub (terhalang) bila ada ada anak P
    5. Mahjub (terhalang) bila ada cucu L drp anak L
    6. Mahjub (terhalang) bila ada cucu P drp anak L
    7. Mahjub (terhalang) bila ada bapa
    8. Mahjub (terhalang) bila ada datuk

    1. 1/6 dan Asabah (lebihan) bila ada anak P
    2. 1/6 dan Asabah (lebihan) bila ada ada cucu P drp anak L
    3. 1/6 bila ada anak L
    4. 1/6 bila ada cucu L drp anak L
    5. Asabah (lebihan)bila tiada ;

           a) anak L      b)     anak P   c) cucu L drp anak L   d) cucu P 
               drp anak L

    6. Datuk Mahjub (terhalang) bila ada bapa

        1.  1/6 bila ada anak L
        2. 1/6 bila ada anak P
        3. 1/6 bila ada cucu L drp anak L
        4. 1/6 bila ada cucu P drp anak L
        5.  1/6 bila ada 2 @ lebih Saudara L atau P sama ada (I/B) atau tidak
        6. 1/3 bila tiada ;

            a) anak L   b) anak P  c) cucu L drp anak L  d) cucu P drp
                anak L

        7. 1/3 bila ada seorang Saudara L atau P sama ada (I/B)
             atau tidak
        8. 1/3 drp baki bila terdiri drp ;

            a) emak        b) bapa       c) suami @ isteri

1. 1/2 bila tiada :

            a) anak L   b)anak P  c) cucu L drp anak L  d) cucu P drp
                anak L

        2. 1/4 bila ada ;

            a) anak L   b)anak P  c) cucu L drp anak L   d) cucu P drp
                 anak L

1. 1/4 bila tiada :

           a) anak L      b) anak P   c) cucu L drp anak L   d)cucu P
               drp anak L

 2. 1/8 bila ada ;

a) anak L      b) anak P   c) cucu L drp anak L   d)cucu P drp
     anak L

 

Kelayakan Menjadi Waris

Syarat-Syarat Pewarisan

Kematian – matinya orang yang hartanya diwarisi. 

Pewaris masih hidup.

Tiada halangan dari segi pewarisan

Hilang Kelayakan Menjadi Waris

Membunuh orang yang hartanya ingin diwarisi

Berlainan agama termasuk murtad

Perhambaan

Istilah penting dalam pewarisan

Ashabul Furud ialah mereka yang berhak mendapat harta pusaka mengikut bahagian yang telah ditetapkan iaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Mereka terdiri daripada  :

    1) Anak Perempuan
    2) Ayah
    3) Emak
    4) Datuk
    5) Nenek
    6) Saudara P seibu sebapa
    7) Saudara P sebapa
    8) Saudara P seibu
    9) Saudara L seibu
    10) Suami
    11) Isteri

 

Hajbu (Halangan) ialah halangan daripada mewarisi harta sama ada seluruh  harta atau sebahagiannya kerana adanya waris yang lebih utama daripadanya.
 

Hajbu Hirman ialah halangan ahli waris daripada mewarisi seluruh harta kerana adanya waris lain yang lebih berhak seperti cucu L terhalang daripada  mewarisi harta kerana adanya anak L
 

 Waris Yang Tidak Akan Terhalang
 
        a)  Anak kandung L
        b)  Anak kandung P
        c)  Bapa
        d)  Emak
        e) Suami
         f) Isteri
 

    Waris Yang  Akan Terhalang

    Waris Lelaki

 1. a) Datuk apabila adanya Bapa, datuk yang jauh akan terhalang dengan adanya datuk yang dekat
          b) Saudara L seibu sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) anak L
                      3) cucu L dari anak L
 2. c) Saudara L sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) anak L
                      3) cucu L dari anak L
                      4) saudara L seibu sebapa
                      5) Saudara P seibu sebapa yang termasuk dalam golongan ‘Asabah Ma’a Ghairihi  
 3. d) Saudara L seibu dan Saudara P seibu apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) anak P
                      6) cucu P dari anak L dan ke bawah
 4. e) cucu L dari anak L apabila adanya  anak L, cucu yang dekat akan menghalang cucu yang jauh (cicit)
  f)  anak saudara dari saudara L seibu sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
 5. g) anak saudara dari saudara L sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
                      6) anak saudara dari saudara L seibu sebapa
 6. h) Bapa Saudara seibu sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
                      6) anak saudara dari saudara L seibu sebapa
                      7) anak saudara dari saudara L sebapa
 7. i) Bapa Saudara sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
                      6) anak saudara dari saudara L seibu sebapa
                      7) anak saudara dari saudara L sebapa
                      8) Bapa Saudara seibu sebapa
 8. j) Anak Bapa Saudara  (sepupu) seibu sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
                      6) anak saudara dari saudara L seibu sebapa
                      7) anak saudara dari saudara L sebapa
                      8) Bapa Saudara seibu sebapa
                      9) Bapa Saudara sebapa
 9. k) Anak Bapa Saudara  (sepupu) sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) Datuk
                      3) anak L
                      4) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      5) saudara L sebapa
                      6) anak saudara dari saudara L seibu sebapa
                      7) anak saudara dari saudara L sebapa
                      8) Bapa Saudara seibu sebapa
                      9) Bapa Saudara sebapa
                   10) Anak Bapa Saudara  (sepupu) seibu sebapa
   

    Waris Perempuan

 1. a) Nenek apabila ada emak
          b) Cucu P dari anak L apabila adanya sama ada
                      1) anak L
                      2) 2 orang @ ramai anak P kecuali  dia menjadi ‘asabah
 2. c) Saudara Perempuan seibu sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) anak L
                      3) cucu L dari anak L dan ke bawah
 3. d) Saudara Perempuan sebapa apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) anak L
                      3) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      4) Saudara Perempuan seibu sebapa yang termasuk dalam golongan ‘Asabah Ma’a Ghairihi 
                      5) 2 orang Saudara Perempuan seibu sebapa kecuali dia menjadi ‘asabah
 4. e)  Saudara Perempuan seibu apabila adanya sama ada
                      1) bapa
                      2) datuk
                      3) anak L
                      4) anak P
                      5) cucu L dari anak L dan ke bawah
                      6) cucu P dari anak L dan ke bawah
   
   
 5.  

Hajbu Nukshan ialah di mana ahli waris mendapat kurang dari sepatutnya kerana adanya ahli waris yang lain misalnya hak suami 1/2 drp harta berkurangan kepada 1/4 kerana adanya anak.
 

Menurut Istilah Syarak,’Asabah ialah waris-waris yang tidak mempunyai kadar yang ditetapkan secara jelas oleh al-Quran dan as-Sunnah.

Menurut pendapat ulama’ Faraid, ‘Asabah ialah waris yang menguasai semua harta sekiranya beliau seorang diri sahaja dan jika ada waris yang layak, dia mengambil semua baki harta yang tinggal.

    Mereka ialah :

        1) Anak L
        2) Cucu L
        3) Saudara L seibu sebapa
        4) Saudara L sebapa
        5) Bapa saudara seibu sebapa 

Pembahagian ‘Asabah

Asabah terbahagi kepada 2 bahgaian iaitu ;

   1) ‘Asabah Nasabiah iaitu ‘asabah kerana nasab
  2) ‘Asabah Sebabiah iaitu ‘asabah kerana memerdekakan hamba iaitu tuan yang   memerdekakan hamba tadi mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya jika  hamba tersebut tidak mempunyai waris.

 Ia hanya melibatkan waris lelaki sahaja iaitu :

            a) Anak yang meliputi :
                   1) anak simati,
                   2) cucu sebelah anak L dan ke bawah

            b) Bapa yang meliputi :
                   1) ayah simati,
                   2) datuk sebelah bapa dan ke atas

            c) Saudara yang meliputi :
                   1) saudara seibu sebapa,
                   2) saudara sebapa,
                   3) anak saudara dari saudara L seibu sebapa,
              4) anak saudara L dari saudara sebapa dan ke bawah

            d) Bapa Saudara yang meliputi :
                   1) Bapa Saudara seibu sebapa,
                   2) Bapa Saudara sebapa,
                 3) anak Bapa Saudara(sepupu L) dari Bapa Saudara
                 seibu sebapa,
                  4) anak Bapa Saudara(sepupu L)dari Bapa Saudara sebapa 

    Tips Tambahan

        # ‘Asabah Bi an-Nafsi yang mempunyai 4 golongan adalah mengikut tertib iaitu diutamakan anak ke atas bapa, bapa lebih utama daripada saudara dan saudara lebih berhak daripada bapa saudara. Sekiranya terdapat satu golongan daripada mereka (misalnya anak) maka dia akan mendapat semua harta @ sebahagian sahaja setelah diambil oleh waris lain. Jika tiada harta yang tinggal, maka mereka tidak mendapat sebarang harta kecuali anak dan ayah. 

Semua mereka adalah perempuan iaitu :

         a) Anak Perempuan akan mendapat ‘asabah jika bersama (saudaranya) anak lelaki
              b) Cucu P sebelah anak L jika bersama (saudaranya)  cucu P sebelah anak L dan ke bawah
            c) Saudara P seibu sebapa jika bersama (saudaranya)  saudara L seibu sebapa
        d) Saudara P sebapa jika bersama (saudaranya)  saudara L  sebapa      

Syarat-Syarat ‘Asabah Bi Ghairihi

    1) Perempuan tersebut mestilah dalam golongan Ashabul Furud
    2) Perempuan tersebut mestilah sama darjat seperti anak P mestilah dengan kehadiran anak L dan tidak sah kalau anak P dengan saudara L sebapa
    3) Perempuan tersebut mestilah lebih tinggi martabatnya, tidak boleh ‘asabah saudara P seibu sebapa dengan kehadiran saudara L sebapa 

Setiap golongan menjadi ‘asabah dengan kehadiran orang lain iaitu saudara lelaki masing-masing. Pewarisan di antara mereka ialah lelaki mendapat dua bahagian perempuan ( 2 : 1)

 

‘Asabah Ma’a Ghairihi  ialah setiap perempuan yang memerlukan kehadiran perempuan untuk melayakkan dirinya mendapat asabah. Mereka ialah :

                a) Saudara P seibu sebapa akan mendapat asabah jika bersama anak P atau ke bawah
                b) Saudara P sebapa akan mendapat asabah jika bersama anak P atau ke bawah
 
 Tips Tambahan

Perempuan yang termasuk dalam ‘Asabah Ma’a Ghairihi mestilah tidak mempunyai saudara L bagi diri mereka
# Jika Saudara P seibu sebapa menjadi ‘Asabah Ma’a Ghairihi, maka dia mempunyai kuasa spt Saudara L seibu sebapa dalam menghalang pewarisan daripada waris-waris yang lain tetapi  dia tidak layak mengambil harta mengikut bahagian  Saudara L se ibu sebapa

Contoh pengiraan harta pusaka

BahagianWarisDapat
1/2Anak P1/2
Asabah Maal GhirSaudara P Seibusebapa1/2
  MahjubSaudara L Sebapa
BahagianWarisDapat
1/2Anak P1/2 
Asabah Maal GhirSaudara P Seibusebapa 1/2
  MahjubSaudara L Sebapa0
BahagianWarisDapat
1/2Suami1/2
AsabahBapa1/2
MahjubSaudara P sebapa (B)0
BahagianWarisDapat
1/4Suami2/8
1/2Anak P dari anak L (Cucu)4/8
Asabah Maal GhirDua saudara P seibusebapa2/8
MahjubSaudara L Sebapa

 

BahagianWarisDapat 
1/82 Isteri6/54 
1/2Anak P24/54 
1/6Anak P dari anak L (Cucu)8/54 
1/6 Ibu8/54 
1/6Datuk8/54 
Mahjub5 orang saudara P seibusebapa0
BahagianWarisDapat
1/4Suami3/15
1/6Ibu2/15
1/6Bapa2/15
1/2 Anak P6/15
1/6 Anak P dari anak L (Cucu)2/15

 

BahagianWarisDapat 
1/4Suami3/15 
2/34 orang anak P8/15 
1/6Ibu2/15 
1/6 Datuk2/15 
Mahjub2 orang saudara P seibusebapa  
Mahjub3 orang saudara L seibusebapa  
BahagianWarisDapat 
1/82 Isteri6/54 
1/2Anak P24/54 
1/6Anak P dari anak L (Cucu)8/54 
1/6 Ibu8/54 
1/6Datuk8/54 
Mahjub5 orang saudara P seibusebapa0
BahagianWarisDapat
1/2Anak P1/2
 Baitulmal1/2
BahagianWarisDapat
1/3Ibu1/3
 Baitulmal2/3

#sekiranya hanya ada ibu atau anak P shj, maka selebih harta adalah milik baitulmal. 

X