June 8, 2023
Tokoh

Ibnu Khaldun

BIODATA

Nama       : Abdul Rahman Abu Zaid Waliyuddin b. Khaldun Al-Maliki al-Khadrami
T/Lahir    : 733H @ 1332M di Naisabur
M/Dunia   : 808H @ 1406M
Umur       : 74 tahun

KETOKOHAN

Pakar Sejarah
– Pakar dalam iImu Siosologi (Kemasyarakatan)
– Ahli Falsafah
 

PENDIDIKAN

Mendapat pendidikan awal dari bapanya tentang asas-asas agama seperti al-Quran, Feqah, Hadith dan Tauhid.
– Hafaz al-Quran sejak kecil
– Apabila dewasa beliau belajar Lingustik Bahasa Arab (spt Nahu dan Saraf), Usuluddin dan Kesusasteraan.
– Beliau juga mempelajari Mantiq, Sains, Falsafah, Matematik dan Sejarah dari beberapa orang ulama’ terkemuka pada masa itu.
– Guru beliau yang utama ialah Muhammad b. Abdul Muhaimin. Beliau juga turut berguru dengan Abu Abdullah Muhammad b. Ibrahim Al-Abla yang mengajarnya tentang Siosologi, pOlitik dan Pendidikan.

 
SUMBANGAN

– Karya-karya beliau banyak mengaitkan sesuatu perkara dengan perkembangan rohani, akal dan akhlak. Di bidang ekonomi misalnya, beliau menganggap bahawa rezeki yang dikurniakan oleh Allah mestilah dibahagikan sama rat dan dibelanjakan kepada  perkara-perkara baik untuk kesejahteraan umat sejagat.
– Al-Muqaddimah merupakan karya beliau yang teragung.
– Kitab lain yang penting ialah ;

  1. a) Al-Ibbar yang mnyentuh tentang ekonomi dan sejarah
    b) Al-Ta’rif yang menyentuh persoalan ekonomi.
X