June 1, 2023
Perbandingan Agama

Konsep ketuhanan dalam agama Yahudi

 oleh Dr Zakir Naik

Yahudi adalah salah satu daripada agama-agama utama Semitik. Umatnya yang dikenali sebagai orang-orang Yahudi dan mereka percaya dalam misi kenabian Nabi Musa (as). 


(i)
Ayat berikut dari Ulangan mengandungi gesaan dari Musa (as)

“Shama Israelu Adonai Ila Hayno Adna Ikhad”

Ia adalah petikan Hebrew yang bermaksud

“Dengarlah, hai orang Israel: Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan” [The Bible, Ul 06:41]


(ii) Pertimbangkan ayat-ayat berikut daripada Kitab Yesaya:

“Saya, walaupun saya, adakah Tuhan, dan di sebelah saya tidak ada penyelamat.” [The Bible, Isaiah 43:11]

(iii) “Saya tuan, dan tidak ada yang lain Tiada Tuhan selain aku.” [The Bible, Isaiah 45:5]

(iv) “Saya Tuhan, dan tidak ada yang lain, Aku Allah, dan tidak ada yang seperti saya.” [The Bible, Isaiah 46:9]

(V) Yahudi mengutuk penyembahan berhala dalam ayat-ayat berikut:

“Engkau tidak mempunyai tuhan-tuhan yang lain sebelum Aku. Thou engkau tidak membuat apa-apa kepadamu patung, atau mana-mana bandingan apa-apa yang di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Thou haruslah tidak tunduk dirimu kepada mereka, dan tidak melihat mereka, sebab Aku TUHAN Allahmu am Allah yang cemburu … “[The Bible, Exodus 20:3-5]

(Iv) Satu mesej yang sama berulang-ulang dalam kitab Deutoronomy:

Engkau mempunyai tuhan-tuhan tidak lain sebelum Aku. Thou engkau tidak membuat apa-apa kepadamu patung, atau mana-mana bandingan apa-apa yang inheaven di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Engkau tidak tunduk dirimu kepada mereka, dan tidak berkhidmat kepada mereka, sebab Aku TUHAN Allahmu am Allah yang cemburu … “[The Bible, Ulangan 5:7-9]

p/s  Artikel ini adalah terjemahan bebas.. mungkin beberapa perkataan yang digunakan tidak tepat dan tidak mengkut tatabahasa yang betul.

 

X