Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gotravel/public_html/wp-content/themes/Neeon/functions.php on line 84
June 8, 2023
Perbandingan Agama

Nabi Muhammad menyalin al-Quran dari Bible ?

Soalan: Bukankah ia benar bahawa Nabi Muhammad (saw) telah disalin  Al-Quran dari Bible?

Jawapan: Ramai pengkritik mendakwa bahawa Nabi Muhummad (saw) sendiri tidak adalah pengarang al-Quran tetapi dia belajar dan / atau diciplak (disalin atau disesuaikan) daripada sumber manusia yang lain atau dari kitab-kitab atau ayat-ayat sebelumnya.

1. PERTAMA PERTUDUHAN BAHAWA NABI MUHUMMAD (SAW) DIPELAJARI THE QUR’AN DARI tukang besi ROMAN WHO WAS A CHRISTIAN

Sesetengah orang-orang musyrik menuduh Nabi pembelajaran al-Quran dari Blacksmith Roman, yang merupakan seorang Kristian yang tinggal di pinggir Makkah. Rasulullah sangat sering digunakan untuk pergi dan melihat dia melakukan pekerjaan-Nya. Turunnya Kitab Al-Quran sudah cukup untuk menolak caj ini – Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nahl bab 16 ayat 103: 
“Sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata:” Adalah diajar oleh seorang manusia kepadanya, ‘Lidah dia mereka tuduhkan Ajam, sedang adalah bahasa Arab yang terang “[Al-Qur’an 16: 103].

Bagaimana boleh seseorang yang bahasa ibundanya adalah asing dan tidak dapat bercakap sedikit tetapi yang patah Arab miskin menjadi sumber al-Quran yang suci, fasih, halus Bahasa Arab? Untuk mempercayai bahawa tukang besi yang diajar Nabi al-Quran adalah sebahagian apa yang sama dengan mempercayai bahawa seorang pendatang Cina ke England, yang tidak tahu bahasa Malaysia yang betul, mengajar Shakespeare.

2. KEDUA PERTUDUHAN BAHAWA NABI MUHUMMAD (SAW) DIPELAJARI DARI Waraqa – relatif KHADIJAH (RA)

(Saw) kenalan Muhummad dengan para ulama Yahudi dan Kristian sangat terhad. Kristian yang paling menonjol diketahui olehnya adalah seorang buta yang lalu

Orang yang disebut Waraqah bin Naufal-yang merupakan saudara isteri pertama Nabi Khadijah (ra). Walaupun berketurunan Arab, beliau adalah seorang mualaf kepada agama Kristian dan sangat mahir dengan Perjanjian Baru. Nabi hanya bertemu beliau dua kali, pertama ketika Waraqa sedang beribadat di Kaabah (sebelum Misi Nabi) dan dia mencium dahi Nabi mesra; peristiwa kedua adalah ketika Rasulullah datang menemui Waraqah selepas menerima wahyu pertama. Waraqah meninggal dunia tiga tahun kemudian dan wahyu yang berterusan selama kira-kira 23 tahun. Adalah tidak masuk akal untuk menganggap bahawa Waraqa adalah sumber kandungan Al-Quran.

3. KETIGA PERTUDUHAN MENGENAI PERBINCANGAN AGAMA NABI DENGAN YAHUDI DAN KRISTIAN

Ia adalah benar bahawa Nabi memang mempunyai perbincangan agama dengan Yahudi dan Kristian tetapi mereka berlaku di Madinah lebih daripada 13 tahun selepas wahyu al-Quran telah bermula. Dakwaan bahawa orang-orang Yahudi dan Kristian adalah sumber itu sesat, kerana dalam perbincangan ini Nabi Muhammad (saw) telah melaksanakan peranan seorang guru dan pendakwah manakala menjemput mereka untuk memeluk Islam dan menunjukkan bahawa mereka telah menyimpang dari ajaran sebenar mereka Monoteisme. Beberapa dari Yahudi dan Kristian kemudian memeluk Islam.

4. KEEMPAT PERTUDUHAN BAHAWA NABI YANG DIPELAJARI HE QUR’AN DARI ORANG YAHUDI DAN KRISTIAN YANG HE MET LUAR ARABIA

Semua rekod sejarah menunjukkan ada yang nabi Muhummad (saw) telah dibuat hanya tiga perjalanan di luar Makkah sebelum kenabian beliau: 
Pada usia 9 beliau mengiringi ibunya ke Madinah. Yang berumur di antara 9 dan 12, beliau bersama bapa saudaranya Abu Talib dalam perjalanan perniagaan ke Syria. 
Pada usia 25 beliau (saw) yang diketuai (ra) Caravan ke Syria Khadija ini. Ia adalah sangat khayalan untuk menganggap bahawa al-Quran hasil daripada sembang sekali-sekala dan mesyuarat dengan orang-orang Kristian atau Yahudi dari mana-mana daripada tiga perjalanan di atas.

ALASAN 5.LOGICAL MEMBUKTIKAN BAHAWA NABI (SAW) TIDAK BELAJAR AL-QUR’AN DARI YAHUDI ATAU KRISTIAN

Kehidupan sehari-hari Nabi (saw) adalah buku yang terbuka untuk semua untuk melihat. Malah wahyu datang meminta orang ramai untuk memberi (saw) privasi Nabi di rumah sendiri. Jika Nabi telah bertemu dengan orang yang memberitahunya apa yang hendak dikatakan sebagai wahyu dari Allah, ini tidak akan disembunyikan buat masa yang lama. Golongan bangsawan Quraisy yang sangat menonjol yang mengikuti Nabi (saw) dan menerima Islam adalah orang-orang bijak dan orang pandai yang akan mudah perasan sesuatu yang mencurigakan tentang cara di mana Nabi membawa ayat-ayat kepada mereka – lebih-lebih lagi sejak misi Nabi berlangsung 23 tahun.

Musuh-musuh Nabi (saw) disimpan dengan rapi dia untuk mencari bukti terhadap kenyataan mereka bahawa dia adalah pembohong – mereka tidak dapat lagi walaupun contoh tunggal ketika Nabi mungkin mempunyai pertemuan rahsia dengan Yahudi tertentu dan Kristian. 
Sukar dibayangkan bahawa mana-mana penulis manusia al-Quran Ia menerima keadaan di mana beliau menerima tiada kredit sekalipun terhadap yang berasal Al-Quran. Oleh itu, dari segi sejarah dan logik ia tidak boleh menetapkan bahawa terdapat sumber manusia untuk Al-Quran.

6. MUHUMMAD (SAW) WAS AN buta huruf

Teori bahawa Muhummad (saw) menulis Al-Quran atau disalin dari sumber-sumber lain boleh disangkal oleh fakta sejarah tunggal bahawa dia adalah buta huruf.

Allah.testifies.Himself.in.the.Qur’an Dalam Surah Al-Ankabut bab No.29 ayat 48 
“Dan kamu tidak (mampu) untuk membaca sesebuah kitab pun sebelum (Buku datang), atau engkau (mampu) untuk menyalin dengan tangan kanan-Mu. dalam kes itu, sesungguhnya, akan the.talkers.of.vanities.have.doubted ” 
[Al-Qur’an 29:48]

Allah (swt) mengetahui bahawa ramai yang meragui kesahihan al-Quran dan akan mengada-adakan kepada Nabi Muhummad (saw). Oleh itu Allah dalam Kebijaksanaan Ilahi-Nya memilih Rasul terakhir dan akhir menjadi ‘Ummi’, iaitu buta huruf, supaya pembicara yang sia-sia tidak akan kemudian mempunyai sedikit

justifikasi untuk meragui Nabi. Tuduhan musuh-Nya bahawa dia telah disalin Al-Quran dari sumber-sumber lain dan rehashed semuanya dalam bahasa yang indah mungkin telah membawa berat badan, tetapi juga dakwaan rapuh ini telah dilucutkan kepada kafir dan sinis itu.

Allah reconfirms dalam Al-Quran dalam Surah Al A’raf bab 7 ayat 157: 
“Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi, yang mereka dapati tertulis dalam mereka sendiri (Kitab Suci) dalam Taurat dan Injil” 
Nubuatan datang Nabi yang buta huruf (saw) juga disebut dalam Alkitab dalam kitab Yesaya bab 29 ayat 12. 
“Dan kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak belajar.” 
[Yesaya 29:12] 
Al-Quran membuktikan dalam tidak kurang daripada empat tempat yang berbeza bahawa Nabi (saw) buta huruf. Ia juga disebut dalam Surah A’raf bab 7 ayat 158 dan dalam Surah Al-Jumu’a bab 62 ayat 2.

7. ARABIC VERSION OF THE BIBLE tidak hadir

Versi Bahasa Arab Alkitab tidak hadir pada zaman Nabi Muhummad (saw). Versi Bahasa Arab terawal Perjanjian Lama adalah bahawa R. Saadias Gaon 900 CE – lebih daripada 250 tahun selepas kematian Nabi yang kita cintai. Versi Arab tertua Perjanjian baru telah diterbitkan oleh Erpenius di 1616 CE – kira-kira seribu tahun selepas kewafatan Rasulullah.

8. PERSAMAAN DALAM AL-QUR’AN DAN BIBLE AKIBAT SUMBER BIASA

Persamaan antara al-Quran dan Alkitab tidak bermakna bahawa bekas telah disalin daripada yang kedua. Malah ia memberi bukti bahawa kedua-dua mereka adalah berdasarkan kepada sumber ketiga bersama; semua wahyu datang daripada sumber yang sama – satu-satunya Allah universal. Tidak kira apa perubahan manusia telah diperkenalkan ke dalam sesetengah Judeo-Kristian dan kitab-kitab agama yang lebih tua lain yang telah menjejaskan keaslian mereka, terdapat beberapa kawasan yang telah kekal bebas daripada gangguan dan dengan itu adalah biasa kepada banyak agama.

Ia adalah benar bahawa terdapat beberapa persamaan sama antara al-Quran dan Alkitab tetapi ini tidak mencukupi untuk menuduh Muhummad (saw) menyusun atau menyalin dari Alkitab. Logik yang sama akan kemudian juga terpakai bagi ajaran Kristian dan Yahudi dan dengan itu salah satu salah boleh mendakwa bahawa Jesus (as) tidak adalah seorang Nabi yang tulen (Allah melarang) dan dia hanya disalin dari Perjanjian Lama. 
Persamaan antara kedua-dua menandakan sumber yang sama iaitu Tuhan sebenar dan penerusan mesej asas tauhid dan tidak bahawa para nabi kemudian memplagiat dari nabi-nabi sebelumnya.
Jika salinan seseorang semasa peperiksaan maka pastilah tidak menulis di dalam kertas jawapan yang beliau telah disalin dari jiran atau Encik XYZ. Nabi Muhummad (saw) memberi hormat dan kredit kepada semua para nabi sebelumnya (as). Al-Quran juga menyebut pelbagai ayat-ayat yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabi-nabi yang berbeza.

9. ISLAM PERCAYA DALAM Taurah, ZABOOR, Injil, dan Al Quran

Empat ayat-ayat Allah (swt) yang disebut namanya dalam Al-Quran: yang Taurah, yang Zaboor, Injil dan Al Quran. Taurah, wahyu iaitu Wahi diberikan kepada Musa (as) iaitu Musa (as). aboor, wahyu iaitu Wahi diberikan kepada Nabi Daud (as) iaitu Daud (as). Injil, wahyu iaitu Wahi diberikan kepada Isa (AS) iaitu. Jesus (as). ‘Al-Qur’an’, Wahi iaitu wahyu yang terakhir dan yang terakhir yang diberikan kepada golongan yang akhir dan akhir Rasulullah Muhammad (saw).

Ia adalah satu ibadah bagi setiap muslim untuk beriman kepada semua nabi-nabi Allah dan semua ayat-ayat Allah. Walau bagaimanapun, hari Bible sekarang mempunyai lima buku pertama Perjanjian Lama dikaitkan dengan Musa dan Mazmur dikaitkan dengan David. Selain itu Perjanjian Baru atau empat Injil Perjanjian Baru bukan satu-Taurah, yang Zaboor atau Injil, yang al-Quran merujuk kepada. Buku-buku ini daripada hari ini Bible sebahagiannya mungkin mengandungi perkataan Allah, tetapi buku-buku ini pasti tidak ayat-ayat yang tepat, tepat dan lengkap diberikan kepada para nabi.
Al-Qur’an mempunyai semua nabi yang berbeza Allah sebagai milik salah satu persaudaraan tunggal; semua mempunyai misi kenabian yang sama dan mesej asas yang sama. Oleh kerana itu, ajaran asasi agama utama tidak boleh bercanggah, walaupun terdapat satu petikan besar masa antara misi kenabian yang berbeza, kerana sumber misi ini adalah satu: Allah SWT, Allah. Inilah sebabnya mengapa Al-Quran mengatakan bahawa perbezaan yang wujud antara pelbagai agama tidak adalah tanggungjawab para nabi, tetapi para pengikut nabi-nabi ini yang lupa sebahagian daripada apa yang telah diajar, dan tambahan pula, disalah tafsir dan mengubah kitab-kitab. Al-Quran tidak boleh oleh itu dilihat sebagai kitab yang bersaing dengan ajaran Musa, Isa dan nabi-nabi lain. Sebaliknya, ia mengesahkan,
Nama lain dari Al-Qur’an adalah ‘The Furqan’ yang bermaksud kriteria untuk menilai betul dengan yang salah, dan ia adalah berdasarkan al-Quran yang kita boleh mentafsirkan yang sebahagian daripada kitab-kitab sebelum boleh dipertimbangkan untuk adalah firman Allah.

10. PERBANDINGAN ANTARA SCIENTIFIC QUR’AN DAN BIBLE

Jika anda pandang melalui Alkitab dan Al-Quran anda mungkin mendapati beberapa perkara yang kelihatan betul-betul sama dalam kedua-dua mereka, tetapi apabila anda menganalisanya dengan teliti, anda menyedari bahawa terdapat perbezaan ‘kapur dan keju’ etween mereka . Hanya berdasarkan butiran sejarah ia adalah sukar untuk seseorang yang tidak mahir dengan agama Kristian atau Islam untuk datang ke keputusan tegas untuk mana satu di antara kitab-kitab adalah benar; tetapi jika anda mengesahkan petikan yang berkaitan dalam kedua-dua kitab suci terhadap pengetahuan saintifik, anda sendiri akan menyedari kebenaran.

Creation.of.the.Universe.in.Six.Days
Seperti Alkitab, dalam buku pertama Kejadian dalam Bab Satu,  alam semesta telah dicipta dalam enam hari dan setiap hari ditakrifkan sebagai dua puluh empat  tempoh jam. Walaupun al-Quran menyebut bahawa alam semesta  diciptakan dalam enam ‘Ayyaams’, ‘Ayyaam’ adalah bentuk jamak dari tahun; ini  perkataan mempunyai dua makna: pertama, ia bermakna standard dua puluh empat jam  tempoh iaitu sehari, dan kedua, ia juga bermakna pentas, tempoh atau zaman  yang merupakan tempoh yang sangat lama. 
Apabila Al-Quran menyebut bahawa alam semesta diciptakan dalam enam  ‘Ayyaams’, ia merujuk kepada penciptaan langit dan bumi dalam enam  tempoh panjang atau zaman-zaman; ahli-ahli sains tidak mempunyai sebarang halangan kepada kenyataan ini. Penciptaan alam semesta telah mengambil berbilion-bilion tahun, yang membuktikan  palsu atau bercanggah dengan konsep Alkitab yang menyatakan bahawa  penciptaan alam semesta mengambil enam hari dua puluh empat jam jangka masa  setiap satu.

Sun.Created.After.the.Day
Alkitab mengatakan dalam bab 1, ayat-ayat 3-5, Kejadian bahawa  fenomena siang dan malam diciptakan pada hari pertama penciptaan  alam semesta oleh Allah. Cahaya yang beredar di alam semesta adalah  hasil daripada tindak balas kompleks dalam bintang-bintang; bintang ini dicipta  menurut Alkitab (Kejadian bab 1 ayat 14 hingga 19) pada keempat  hari. Adalah tidak logik lagi keputusan bahawa adalah cahaya (yang  fenomena siang dan malam) telah dibuka pada hari pertama kejadian  apabila punca atau sumber cahaya itu diwujudkan tiga hari kemudian. Lebih-lebih lagi kewujudan petang dan pagi sebagai unsur sesuatu  hari hanya difikirkan selepas penciptaan bumi dan kedudukan putaran mengelilingi matahari. Berbeza dengan kandungan Alkitab pada  isu ini, Al-Quran tidak memberi apa-apa susunan tidak saintifik of  Creation. Oleh itu, ia adalah benar-benar tidak masuk akal untuk mengatakan bahawa Nabi  Muhummad (saw) disalin petikan-petikan yang berkaitan dengan penciptaan  alam semesta dari Alkitab tetapi terlepas ini tidak logik dan hebat  urutan Alkitab. 

Penciptaan Matahari, Bumi dan Bulan
Menurut Alkitab, Kitab Kejadian, bab 1, ayat 9 hingga 13, yang  bumi telah dicipta pada hari yang ketiga, dan seperti ayat-ayat 14 hingga 19, matahari  dan bulan adalah dicipta pada hari keempat. Bumi dan bulan berpunca, seperti yang kita tahu, dari bintang asal mereka, Matahari Oleh itu untuk meletakkan penciptaan matahari dan bulan selepas penciptaan  bumi adalah bertentangan dengan idea yang ditubuhkan kira-kira pembentukan  sistem solar. 
Tumbuh-tumbuhan Dibuat pada hari ketiga dan Sun pada hari keempat  Menurut Alkitab, Kitab Kejadian, bab 1, ayat 11-13,  tumbuh-tumbuhan telah dibuat pada hari yang ketiga bersama-sama dengan benih-bearing  rumput, tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok; dan seterusnya pada seperti ayat-ayat 14-19, matahari  diciptakan pada hari keempat. Bagaimana ia secara saintifik mungkin untuk  tumbuh-tumbuhan telah muncul tanpa kehadiran matahari, seperti yang  telah dinyatakan di dalam Bible? 
Jika memang Nabi Muhummad (saw) adalah pengarang al-Quran dan telah disalin kandungannya dari Alkitab, bagaimana dia menguruskan untuk  mengelakkan kesilapan fakta bahawa Alkitab mengandungi? Al-Quran tidak  mengandungi mana-mana kenyataan yang tidak sesuai dengan fakta saintifik. 

Matahari dan Bulan kedua-dua cahaya Emit
Menurut Alkitab kedua-dua matahari dan bulan memancarkan mereka sendiri  cahaya. Di dalam Kitab Kejadian, bab 1, ayat 16 mengatakan, “Dan Allah  menjadikan kedua benda penerang yang besar; yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil  cahaya untuk menguasai malam “. 
Sains memberitahu kita hari ini bahawa bulan tidak mempunyai cahaya sendiri. ini mengesahkan konsep al-Quran bahawa cahaya bulan adalah cahaya yang dipantulkan. Untuk berfikir bahawa 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhummad (saw) diperbetulkan kesilapan-kesilapan saintifik dalam Alkitab dan kemudian disalin petikan tersebut diperbetulkan dalam Al-Quran adalah untuk memikirkan sesuatu yang mustahil.

11. ADAM (SAW), THE MAN PERTAMA DI BUMI, TINGGAL 5800 TAHUN LALU

Seperti salasilah Yesus Kristus yang diberikan dalam Alkitab, dari Yesus melalui Ibrahim (as) kepada manusia pertama di bumi iaitu Adam (as), Adam muncul di muka bumi kira-kira 5800 tahun yang lalu:

1948 tahun antara Adam (as) dan Nabi Ibrahim (as) Kira-kira 1800 tahun antara Ibrahim (as) dan Nabi Isa (as) 2000 tahun dari Jesus (as) hingga ke hari ini Angka-angka ini adalah lebih keliru dengan hakikat bahawa kalendar Yahudi pada masa ini pada atau berusia kira-kira 5800 tahun.

Terdapat bukti yang mencukupi daripada sumber arkeologi dan antropologi untuk mencadangkan bahawa manusia pertama di bumi hadir puluhan ribu tahun yang lalu dan bukan hanya 5,800 tahun lalu seperti yang dicadangkan oleh Alkitab. Al-Quran juga bercakap mengenai Adam (as) sebagai manusia pertama di bumi tetapi ia tidak mencadangkan apa-apa tarikh atau tempoh hidupnya di bumi, tidak seperti Bible – apa yang dikatakan Alkitab dalam hal ini adalah sama sekali tidak sesuai dengan sains.

12. NOAH (SAW) DAN BANJIR

Penerangan Alkitab banjir dalam Kejadian bab 6, 7 dan 8 menunjukkan bahawa banjir itu adalah universal dan ia memusnahkan segala yang hidup di bumi, kecuali mereka yang hadir dengan Nabi Nuh (as) dalam bahtera itu. huraian mencadangkan bahawa peristiwa itu berlaku 1656 tahun selepas penciptaan Adam (as) atau 292 tahun sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, ketika Nabi Nuh (as) berumur 600 tahun. Oleh itu banjir mungkin telah berlaku dalam ke-21 atau ke-22 Century BC

Ini kisah banjir, seperti yang diberikan dalam Alkitab, bercanggah dengan bukti saintifik daripada sumber arkeologi yang menunjukkan bahawa Dinasti kesebelas di Mesir dan dinasti ketiga Kasdim telah wujud tanpa rehat dalam tamadun dan mengikut cara yang sama sekali tidak terjejas oleh apa-apa bencana utama yang mungkin telah berlaku pada abad ke-21 SM Ini bercanggah dengan cerita Alkitab bahawa seluruh dunia telah tenggelam dalam air banjir. Berbeza dengan ini, persembahan al-Quran dari kisah Nuh dan banjir tidak bercanggah dengan bukti saintifik atau data arkeologi; pertama, Al-Quran tidak menunjukkan apa-apa tarikh atau tahun tertentu berlakunya sesuatu peristiwa tersebut, dan kedua, menurut al-Quran banjir bukan satu fenomena universal
yang memusnahkan hidup yang lengkap di bumi. Malah al-Quran secara khusus menyebut bahawa banjir merupakan satu peristiwa setempat hanya melibatkan kaum Nabi Nuh. Adalah tidak logik untuk menganggap bahawa Nabi Muhummad (saw) telah meminjam kisah banjir dari Alkitab dan diperbetulkan kesilapan sebelum menyebutnya dalam Al-Quran.

13. MOSES (SAW) DAN PHARAOH penghijrahan

Kisah Musa (as) dan Firaun daripada Keluaran amat  dentical dalam Al-Quran dan Alkitab. Kedua-dua kitab bersetuju bahawa Firaun  lemas apabila dia cuba untuk mengejar Musa (as) dan membawa orang Israel merentasi  terbentang air yang mereka menyeberang. Al-Quran memberikan sekeping tambahan  maklumat dalam Surah Yunus bab 10 ayat 92: 
“Pada hari ini Kami selamatkan engkau dalam badan-Mu, supaya engkau menjadi tanda kepada orang-orang  yang datang kemudian dari padamu! Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai Our  Signs! “. [Al-Qur’an 10:92] 

Dr. Maurice Bucaille, selepas kajian menyeluruh membuktikan bahawa walaupun  Rameses II telah diketahui telah dianiaya orang Israel seperti Alkitab, dia sebenarnya meninggal dunia ketika Musa (as) telah berlindung di Median. Rameses II  anak Merneptah yang menggantikan beliau sebagai Firaun lemas ketika penghijrahan tersebut. 
Pada tahun 1898, badan mumia daripada Merneptah ditemui di Lembah  Raja-raja di Mesir. Pada tahun 1975, Dr. Maurice Bucaille dengan doktor lain yang diterima  kebenaran menyemak mumia Merneptah, hasil yang 
membuktikan bahawa Merneptah mungkin mati akibat lemas atau kejutan ganas  yang sebaik preceeded saat lemas. Oleh itu al-Quran  ayat yang kami akan menyelamatkan tubuhnya sebagai pelajaran, telah dipenuhi oleh 
badan Pharaohs ‘disimpan di bilik Royal mumia di Mesir  Muzium di Kaherah. 

Ini ayat al dipaksa Dr. Maurice Bucaille, seorang Christian kemudian, untuk mengkaji Al-Quran. Beliau kemudian menulis buku ‘The Bible,  Quran dan Sains’, dan mengaku bahawa pengarang Al-Quran tidak ada  satu pun selain Allah sendiri. Dengan demikian ia memeluk Islam.

14. QUR’AN ADALAH BUKU DARI ALLAH

ini bukti-bukti yang mencukupi untuk membuat kesimpulan bahawa al-Quran tidak disalin  dari Alkitab, tetapi bahawa Al-Quran adalah Furqaan – ‘Kriteria’ untuk menilai  betul dengan yang salah dan yang sepatutnya digunakan untuk mentafsirkan yang sebahagian daripada  Bible boleh dianggap sebagai Firman Allah. 
Al-Quran sendiri menyatakan dalam Surah Sajda bab 32 ayat 1-3  Alif Laam Meem. (Adalah) Turunnya Al-Quran di mana tidak ada  keraguan – dari Tuhan sekalian alam. Atau kerana mereka mengatakan: “Dia Muhammad mengada-adakannya”? Bahkan itulah kebenaran dari Tuhanmu, agar  kamu memberi peringatan kepada kaum yang kepadanya tiada seorang pemberi amaran telah datang sebelum kamu;  . Supaya mereka mendapat petunjuk ” 
[Al-Qur’an 32: 1-3]

X