June 1, 2023
Perbandingan Agama

Pengenalan kepada Agama utama Dunia

(selain Islam)
oleh Dr Zakir Naik


PENGENALAN

  Salah satu ciri yang membezakan tamadun kita ialah kehadiran sebilangan besar agama dan sistem etika. Manusia sentiasa berusaha untuk memahami sebab untuk penciptaan.

Arnold Toynbee mengkaji sejarah manusia sepanjang zaman dan meletakkan penemuan beliau dalam karya monumental yang terdiri daripada sepuluh jilid. Beliau merumuskan bahawa dalam sejarah manusia, agama berdiri sebagai pusat. Dalam satu artikel dalam The Observer pada Oktober 24, 1954 dia menulis:

“Saya telah kembali kepercayaan bahawa agama memegang kunci kepada misteri kewujudan”

Agama menurut kamus Oxford bermaksud “kepercayaan dalam suatu kuasa luarbiasa kawalan terutama dalam Tuhan peribadi atau tuhan-tuhan yang berhak ketaatan dan ibadat”.

Satu ciri yang sama bagi semua agama-agama utama adalah kepercayaan dalam Universal Tuhan atau Kuasa Ilahi Agung yang Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Pengikut semua agama-agama utama percaya bahawa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama untuk mereka serta lain-lain.

Marxsisme, Freudianism dan lain-lain ‘bukan agama’ kepercayaan cuba menyerang akar agama yang dianjurkan. Tetapi ini pula, berkembang menjadi sistem kepercayaan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, apabila komunisme banyak negara di dunia ini, ia telah mengajar dengan komitmen yang sama dan semangat yang menyifatkan dakwah dan propogation daripada (Characterises tindakan dakwah) agama.

Oleh itu, agama adalah merupakan sebahagian daripada kewujudan manusia. Al-Quran yang terang-benderang dalam ayat berikut:

“Katakanlah: ‘0 Ahli Kitab! Datang kepada terma biasa antara kami dan kamu, Bahawa kita tidak menyembah melainkan Allah; Bahawa kita mengaitkan tidak bekerjasama dengan dia, bahawa kita tidak mendirikan, dari kalangan kita, tuhan-tuhan selain daripada Allah ‘. Kemudian jika mereka berpaling, kamu berkata:. “Saksikanlah bahawa kami (sekurang-kurangnya) adalah orang Islam (yang tunduk patuh kepada kehendak Allah)” [Al-Quran 3:64]

Kajian mengenai pelbagai agama telah menjadi satu pengalaman yang amat memuaskan bagi saya. Ia telah mengesahkan kepercayaan bahawa Allah menciptakan tiap-tiap diri manusia dengan pengetahuan tentang kewujudan-Nya. Perlembagaan psycological manusia adalah bahawa dia menerima kewujudan Pencipta, unles dia telah dingin untuk mempercayai contary itu. Dalam erti kata yang lain, kepercayaan kepada Tuhan memerlukan keadaan tidak, manakala penolakan Tuhan tidak.

 

Kategori Agama Utama Dunia:

Agama-agama di dunia boleh dibahagikan kepada agama Yahudi dan agama-agama bukan Semitik. Agama bukan-Yahudi boleh dibahagikan kepada agama Aryan dan agama-agama bukan Aryan.

Agama Semitik

Agama Yahudi adalah agama yang berasal dari kalangan orang-orang Semit. Menurut Bible, Nabi Nuh (as) memiliki anak bernama Sem. Keturunan Sem dikenali sebagai Semit. Oleh itu, agama Yahudi adalah agama yang berasal dari kalangan orang-orang Yahudi, Arab, Asyur, Phoenicia, dan lain-lain utama agama Yahudi adalah agama Yahudi, Kristian dan Islam. Semua agama-agama ini adalah agama Nabi yang percaya Bimbingan Ilahi dihantar melalui nabi-nabi Allah.

Agama bukan-Yahudi

Agama yang bukan-Yahudi yang dibahagikan lagi kepada Aryan dan bukan Aryan agama:

Agama-agama Aryan

Agama Aryan adalah agama yang berasal dari kalangan orang Aryan, sekumpulan kuat bercakap Indo-Eropah orang yang merebak melalui Iran dan Utara India pada separuh pertama Millenium BC kedua (2000 hingga 1500 SM).

Agama-agama Aryan yang dibahagikan lagi kepada Vedik dan agama-agama bukan Vedik. Agama Vedik diberi kesilapan nama agama Hindu atau Brahminism. Agama-agama bukan Vedik adalah Sikh, Buddha, Jainisme, dan lain-lain Hampir semua agama Aryan adalah agama-agama bukan Nabi.

Zoroastrianisme adalah Aryan, agama bukan Vedik, yang tidak berkaitan dengan agama Hindu. Ia tuntutan untuk menjadi agama nubuatan.

Agama-agama Bukan Aryan

Agama-agama bukan Aryan mempunyai pelbagai asal-usul. Confucianisme dan Taoisme mempunyai asal-usul Cina manakala Shintoisme berasal dari Jepun. Kebanyakan agama-agama bukan Aryan tidak mempunyai konsep Tuhan. Mereka lebih dikenali sebagai sistem etika dan bukannya sebagai agama.

 

p/s  Artikel ini adalah terjemahan bebas.. mungkin beberapa perkataan yang digunakan tidak tepat dan tidak mengkut tatabahasa yang betul.

 

X