February 9, 2023
Feqah

Perempuan yang haram dikahwini

HARAM SELAMA-LAMANYA

 

a) Haram Sebab Keturunan

1) Ibu, nenek dan ke atas

2) Anak, cucu dan ke bawah

3) Adik-beradik Perempuan seibu-sebapa, sebapa atau seibu

4) Emak saudara dan ke atas

5) Anak saudara dan ke bawah

 

b) Haram Sebab Perkahwinan

1) Ibu isteri (mertua) kerana sebab keturunan @ susuan

2) Ibu tiri, nenek tiri dan ke atas

3) Menantu, menantu cucu dan ke bawah

4) Anak tiri sama ada sebab keturunan @ susuan apabila ibunya disetubuhi

 

c) Haram Sebab Susuan

1) Ibu susun

2) Anak perempuan susuan

3) Saudara perempuan susuan

4) Anak perempauan bagi saudara lelaki (anak saudara) susuan

5) Anak perempauan bagi saudara perempuan (anak saudara) susuan

6) Emak saudara sebelah ayah susuan

7) Emak saudara sebelah ibu susuan

 

TIPS TAMBAHAN

Aqad (kahwin) dengan anak, mengharamkan ibunya (mertua) selama-lamanya walaupun anak tersebut belum disetubuhi sama ada diceraikan atau tidak, ataupun sianak telah meninggal dunia. Sementara persetubuhan dengan siibu (setelah nikah secara sah) mengharamkan anaknya (anak tiri). Walau bagaimanapun, jika seorang lelaki kahwin dengan siibu tetapi kemudian menceraikannya @ siibu tadi meninggal dunia tetapi dalam kedua-dua keadaan, si ibu belum disetubuhi, maka lelaki tadi boleh berkahwin dengan anak siibu (anak tiri).

 

HARAM SEMENTARA WAKTU

 

Perempuan yang haram dikahwini sementara waktu kerana menghimpunkannya dengan isteri ialah :

1) Saudara perempuan isteri

2) Emak saudara isteri sebelah ibu

3) Emak saudara isteri sebelah bapa

4) Anak saudara isteri daripada saudara perempuan

5) Anak saudara isteri daripada saudara lelaki

6) Cucu saudara isteri daripada saudara perempuan

 

 

X